Till innehållet

Skiftesvård

Bryggaregatan 3, 10900 Hangö

Skiftesvård är en specialtjänst som ordnas av Hangö stad i Hanko pohjoisen Päiväkoti, Leppäkertut

Skiftesvård ordnas på morgonen före kl. 6.30, på kvällarna från kl. 16.30, på natten, på veckosluten och på helgdagar. Skiftesvård inom småbarnspedagogiken ordnas i den omfattning som behövs för ett barn som behöver det på grund av en förälders eller annan vårdnadshavares arbete eller studier.

Läs mera om skiftesvården:

Nallet Hanko Pohjoisen päiväkoti

Skiftesvård

Hanko Pohjoisen päiväkoti

0407672546

Tilläggsppgifter ger daghemsföreståndare

Ekebom Hanna

Daghemsföreståndare

Småbarnspedagogik

040 743 5216

Barns om leker i sandlådan