Till innehållet

Gymnasiets studerandevård

Har du som elev/vårdnadshavare oro gällande skolgång, hälsa, välmående eller kompisrelationer? Vill du prata i förtroende? Ta gärna kontakt. Vår uppgift är att försöka hjälpa.

Blomqvist-Söderling Susann

hälsovårdare

Skolhälsovård

Högstadier och gymnasier

040 135 9596

Ahlfors Camilla

skolkurator, finskspråkiga skolor

040 197 3133

Forsstedt Veronica

skolkurator, svenskspråkiga skolor

0400 957 656

Olsson-Korsu Jenny

psykolog

Halmstadsgatan 2. Måndag-torsdag.

0400 627 777