Till innehållet

Hangonkylän koulu

Hangonkylän koulu är en finskspråkig lågstadieskola för årskurserna 1 – 3