Till innehållet

Familjemotionsrådgivningen Puuha/Skoj

Avsikten med PUUHA/SKOJ-utvecklingsprojektet för familjemotionsrådgivning 2023 är speciellt att utveckla familjemotionsrådgivningen och implementera den som en del av stadens motionstjänster. Meningen är även att påverka föräldrars attityder mot det positiva gentemot motion, att motivera barn och unga, öka motionerandet och minska stillasittandet.
MOTIONSGLÄDJE OCH TID TILLSAMMANS

Familjemotionsrådgivning är en kommunal kostnadsfri tjänst som skräddarsys enligt familjernas behov.

  • Är kombinerandet av familjevardagen och de egna hobbyerna svårt?
  • Rör ni på er ensidigt eller för lite?
  • Behöver ni hjälp med att hitta en hobby/motionsgren ni tycker om?

För vem?

  • Barnfamiljer samt barn och unga som behöver stöd i vardagen eller hjälp med att införa hälsosammare levnadsvanor

Hur?

  • Vi diskuterar tillsammans om er familjs resurser och behov (kost, sömn, ork i vardagen, motion, mentalt välmående)
  • Vi hjälper med motiverandet och med att lägga upp mål
  • Vi funderar tillsammans ut sätt att nå målen
  • Vi informerar om stadens motionsmöjligheter
  • Vi ger stöd och verktyg för att kombinera vardagen och det egna välmåendet

Här du kan testa vad som är din familjens behov t.ex. innan du kommer till familjemotionsrådgivning (snart också på svenska):

Startenkät för familjemotionsrådgivningens kunder

Enkäten kan fyllas i på förhand eller tillsammans med motionsrådgivaren.