Till innehållet

Spelplaner

Förutom gräsplanerna vid Rukki Arena samt konstgräsplanen vid Feffe Park finns det i Hangö ytterligare spelplaner med gräs- sand- eller asfaltunderlag.
Täktomplanen, Täktomvägen
  • fotbollsplan med gräsunderlag 100 x 60 m
  • idrottsgrenar: fotboll
Gamla sportplanen, Skolgatan
  • bollplan med sand (makadam) underlag 80 x 60 m, belysning, på vintern skridskobana + en asfalterad tennisplan.
  • idrottsgrenar: fotboll, olika bollspel och sommarevenemang.
Lappvikplanen
  • bollplan med sandunderlag 80 x 60 m med träningsbelysning, på vintertid  skridskobana + en asfalterad tennisplan
  • idrottsgrenar: bollspel, tennis och skridskoåkning.