Till innehållet

Jordavfallsplatsen

Vid Hangö Stads jordavfallsplats följs villkoren för det gällande miljötillståndet. Automatisk port- och kameraövervakning har installerats vid jordavfallet för att kunna kontrollera mängden och kvaliteten på de massor som förs till området. Med hjälp av informationen från utrustningen sköts även faktureringen.

Portnycklar

Till systemet hör digitala portnycklar som säljs till företag för 50€/st och vars kodning är giltig tillsvidare. Om portnyckeln tappas bort måste den behöriga köpa en ny. Portnycklar säljs av gatumästaren och arbetsledaren på Hangö tekniska och miljöverk. Portnyckeln är företags- och fordonsspecifik och får inte ges vidare till andra. Fakturering sker alltid enligt portnyckelinformationen.

Öppethållningstider

Jordavfallets automatiska port är normalt öppen från måndag till fredag kl. 6.00-20.00. Övriga projektspecifika körtider kan separat kommas överrens om med gatumästaren eller arbetsledaren.

Ta kontakt

Rejström Mats

arbetsledare

Avdelningen för kommunteknik

040 083 5382

Avgifter

Avgiften är flakbaserad enligt följande:

  1. 1 flak är t.ex. flaket på antingen en traktor eller en lastbil vars volymdata är programmerad i portnyckeln.
  2. En full trailer har alltid 2 flak.
  3. Priset för flak: per flak (moms 0%)

Överskottsjord som enligt mottagarens bedömning är olämplig för byggnad 35,00€

Överskottsjord som enligt mottagarens bedömning är lämplig för byggnad 20,00€

Hummusjord 35,00€

Stenmaterial 15,00€

Stubbar och rötter 40,00€

Jordavfallsplatsens läge på kartan: