Till innehållet

Administrativa ärenden inom intern service sköts av avdelningsekreterare Eija Huovinen. Administrationen sköter enhetens pappersarbeten såsom avtal, anbudsförfrågningar, fakturor och hyresdokument. Till arbetsuppgifterna hör även skrivandet av tjänstemannabeslut och beredning av nämndeärenden.

Till uppgifterna hör också det förberedande arbetet gällande fastighetsförsäljningen och problematiken med inomhusluft.

Ta kontakt

Huovinen Eija

avdelningssekreterare

Enheten för intern service

040 135 9309