Till innehållet

Täktomvägen (planering har lagts på is)

Täktomvägen

Täktomvägen tillhör Nmt-centralens underhållningsområde. Täktomvägen planeras för närvarande och tryggheten förbättras på den, sk. byväg föreslås. En liknande byväg har planerats och genomförts i Billnäs.

Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-centralen) utarbetar en förstudie för en byväg till täktomvägen för sträckan mellan Råvägen och Kyrkvägen. En byväg består av en tre meter bred körbana, som är reserverad för bilar mitt på vägen och på båda sidor om den använder fotgängare och cyklister cirka 1,5 meter breda trottoarer. Bilar som möter varandra väjer genom att utnyttja vägrenarna, med hänsyn till fotgängare och cyklister.

En förstudie är en plan som kartlägger granskningsperiodens nuläge och möjligheter att genomföra byvägen. Mer detaljerad utföringstidtabell kan uppskattas först om NTM-centralen får finansiering för projektet.

Offentlig tillställning ordnas 8.2.2024 gällande Täktomvägens byvägplaner:

Tid: 8.2.2024 kl. 17.00–18.30.

Plats: Hangö stadshus, Boulevarden 6, fullmäktiges plenisal, 4 vån., Hangö.

På evenemanget presenteras preliminära plankartor över byvägen och åsik-ter kan framföras om dem. Evenemanget är öppet för alla invånare i områ-det, markägare och andra intresserade.

Kontaktuppgifter för vidare information:

NTM-centralen i Nyland, Ylva Wahlström, ylva.wahlstrom@ely-keskus.fi (på svenska)

NTM-centralen i Nyland, Marko Kelkka, marko.kelkka@ely-keskus.fi (på finska)

Hangö stad, Kukka-Maaria Luukkonen, kukka-maaria.luukkonen@hanko.fi