Siirry sisältöön

Täktomin kylätie (suunnittelu jäissä)

Täktomintie Täktomintie kuuluu Ely-keskuksen vastuualueeseen. Täktomintien turvallisuutta suunnitellaan parhaillaan, ns. kylätie suunnitteluna. Vastaavanlainen kylätie on suunniteltu ja toteutettu Billnäsiin. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) laatii kylätien toteutettavuusselvitystä Täktomintielle Rajatien ja Kirkkotien väliselle tiejaksolle. Kylätiellä tarkoitetaan tiejaksoa, jossa autoille varataan tien keskeltä noin kolme metriä leveä ajorata ja sen molemmin puolin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön noin 1,5 metriä leveät pientareet. Autojen kohtaaminen tapahtuu piennarta hyödyntämällä, jolloin väistäminen voidaan tehdä turvallisesti jalankulku ja pyöräily huomioiden. Toteutettavuusselvitys on esisuunnitelmatasoinen suunnitelma, jossa kartoitetaan tarkastelujakson nykytila ja kylätien toteuttamismahdollisuudet. Kylätien tarkempaa toteuttamisaikataulua voidaan arvioida vasta, mikäli ELY-keskus saa kohteeseen rahoitusta.
Lisätietoja suunnitelmasta antavat: Uudenmaan ELY-keskus, Marko Kelkka, marko.kelkka@ely-keskus.fi (suomeksi) Uudenmaan ELY-keskus, Ylva Wahlström, ylva.wahlstrom@ely-keskus.fi (ruotsiksi)

Hangon kaupunki, Kukka-Maaria Luukkonen, kukka-maaria.luukkonen@hanko.fi