Till innehållet

Byggandet av Stationstorget

Stationsparken byggs och en ny S-market öppnar i april 2024. Gatorna asfalteras och gatumålningar målas, stationsparken byggs.

Stationstorget 6.2.2024

Bilder från stationstorget 23.8.2023

 

Bilder från stationstorget 17.8.2023

 

 

Tidtabell 2024

En ny S-market öppnar i april 2024. Gatorna asfalteras och gatumålningar målas, stationsparken byggs.

Tidtabell 2023 för infrabyggande vid Långgatan och Stationsskvären:

 • Entreprenören grävde i maj en rörkanal vid
  det vinklade hörnet av den nya S-Marketen. Grävningsarbetet har färdigställts
  inom juli månad – grävarbetet har också slutförts på Stationsskvären (östra
  sidan av stationen).
 • Uppförandet av S-market-hallen (kan ta ett
  halvt år) kulminerade i juni, d.v.s. så snart vattenförsörjningsentreprenören förflyttat
  sig till slutet av Brandkårsgatan; sedan dess har tunga transporter och kranar
  nått hallentreprenörens nyligen färdigställda sida av marketen. Dessa arbeten förväntas
  fortsätta in i november, så att ingen asfaltering av gatuområdena ännu är
  möjlig.
 • Långgatans grundarbeten (bild 1) avslutades i
  början av juli, och den s.k. grundasfalteringen gjordes i början av juli.
  Områdets vattenförsörjningsentreprenad är slutförd. Det andra asfaltlagret
  läggs uppskattningsvis i oktober-november.
 • Den nya cykelbanan beräknas vara klar i
  november. Det är för närvarande förbjudet att cykla och gå på området, eftersom
  det är en byggarbetsplats, i cirka 3 månader!
 • Runt årsskiftet kommer den nya gatan att
  slutföras; asfalt, plattor och kantstenar kommer att läggas. Sedan, under
  vårvintern, påbörjas anläggandet av grönområden och trädplantering.
 • Körbanorna kommer troligen inte att målas i
  år.
 • VR:s busstrafik vid Esplanaden 88 beräknas pågå fram till julen 2023.
 • Den nya Långgatan kan öppnas först när
  hallentreprenören slutfört byggandet av marketen från den nya gatans sida.
 • Långgatan måste hållas stängd till slutet
  av året – endast trafiken på Brandkårsgatan hålls öppen!

   

Bild 1 / Klicka på bilden för att få en större karta.