Till innehållet
Tomtindelningen är en plan för byggnadsplatsernas fördelning i kvarteret. Först i avstyckningsförrättningen antecknas tomten i fastighetsregistret. Markanvändningsavdelningen sköter avstyckningar på detaljplaneområdets fastigheter.