Till innehållet

Anmäl ett evenemang

Berätta för oss om ditt evenemang i Hangö. Kom ihåg att ange evenemangsuppgifterna även på finska så att kalendern uppdateras enhetligt. När evenemanget har skickats in kommer det inte att visas i kalendern omedelbart, utan först efter att vi har godkänt det. Vi försöker godkänna evenemangen så fort som möjligt.

  • Rekommenderas att bifoga en vågrät evenemangsbild
  • Fyll i tillräckligt med information så att även en utomstående person vet vad ert evenemang handlar om.
  • Om evenemanget är återkommande med samma innehåll så matar man endast in ett evenemang.
  • Sätt evenemangets startdatum som den första gången evenemangsserien äger rum och sluttid som den sista gången. Precisera också de olika datumen och klockslagen i texten. Då kommer evenemanget att vara synligt, men inte fylla upp kalendern med likadana evenemang.
  • Kom ihåg att ange evenemangsuppgifterna även på finska så att kalendern uppdateras enhetligt. Om evenemanget är enbart på svenska skall du nämna om det.
  • När du skickat in evenemanget åt oss så syns det inte genast i kalendern, utan först när vi har godkänt det. Vi strävar efter att få evenemangen godkända så fort som möjligt. När evenemanget är inlämnat går det inte längre att korrigera, men eventuella korrigeringar kan skickas till sarah.nylund@hanko.fi eller jennika.friman@hanko.fi

jennika.friman@hanko.fi

sarah.nylund@hanko.fi

Tillägg ert evenemang

Rekommenderas att bifoga en vågrät evenemangsbild

Anmälarens kontaktuppgifter

Uppgifter om evenemanget

Startdatum och klockslag

Slutdatum och klockslag

Evenemangskategori

Minimikoko on 2 000 pikseliä (leveys). Sallittuja tiedostomuotoja ovat PNG, JPG, JPEG -muotoiset kuvat.