Till innehållet

5b. Sportplanen (Gamla)

Sportplanen i centrum är en sandplan på vilken bl.a. Sea Horse Week arrangerats som ett årligen återkommande sommarevenemang. Områdets areal är ca 9 000 m2 och den närmaste bosättningen finns på 20 m avstånd.

 

Området lämpar sig bäst för:

• Kulturevenemang
• Utomhus- och filmtillställningar
• Bröllop och andra privata fester

 

 

Faktainnehåll och detaljuppgifter

Evenemangsarrangören svarar för alla kostnader i anslutning till evenemanget. 

Elektricitet:
• 3-delat förgreningsuttag i stolpe, i det svarta konformade elskåpet i planens södra hörn invid dammen. I förgreningsuttaget 2st. lediga 16A 230V uttag
• På tennisplanen finns 1 st. vanligt 16A uttag (inte stadens)

Belysning: 
• Stadens allmänna områdens belysning
Vatten- och avloppsanslutning, allmänna wc:n 
• Möjlighet till avloppsanslutning och dricksvattenanslutning (förfrågningar Hangö Vatten)
• Allmänna wc-utrymmen finns på badstranden sommartid 15.6-30.8
• Arrangören sörjer själv för anskaffandet av övriga wc-utrymmen samt driftsunderhåll
Arrangörens servicekörning: 
• Servicekörning är möjlig på Appelgrensvägen
Publikparkering:
• Det är inte möjligt att reservera separat parkering
• Parkering på stadens allmänna parkeringsområden (runt parken finns ca 20 allmänna parkeringsrutor)

 

 

1: Elskåp
3-delat förgreningsuttag, med 2st. lediga 16A 230V uttag

2: Tennisplanen
Ett 16A 230V uttag (inte stadens)
 

 

 

Stadens miljöskyddsbestämmelser

Länk till direktivet

Säsongsplanteringarna byts ut enligt det normala arbetsprogrammet.
Områdets planteringar bör skyddas och få inte skadas

Avfallshanteringsbestämmelser

Länk till direktivet

Evenemangets arrangör sörjer för avfallshanteringen under evenemanget och uppstädningen genast efter tillställningen. Om detta inte ombesörjts fakturerar staden de verkliga städningskostnaderna.

Användning av pyrotekniska redskap och uppgörande av öppen eld

Länk till direktivet

Pyroteknik kan användas enligt räddningsverkets godkännande. Öppen eld tillåts inte på markområdet.

Tillfälliga trafikarrangemang

Arrangören planerar tillfälliga trafikarrangemang som hämtas till jordbyggnadschefen för godkännande samt meddelar det godkända slutresultatet till polisen och räddningsverket som ännu kan göra ändringar i arrangemangen.

Arrangören bör ha egna vägvisarskyltar och trafikmärken, staden hyr inte ut dessa

Begränsningar i vattentrafiken

NTM-centralens bestämmelser

Länk till direktivet