Till innehållet

Insamlingsbilarna Otto och Romulus är i Hangö 16-17.7

Otto och Romulus-insamlingsbilarna rör sig i de västnyländska kommunerna den 1–17 juli och samlar in ortsbornas och sommargästernas farliga avfall och metallskrot.

Nyheter 1.7.2024

Romulus-bilen samlar in metallskrot och en man bär metallskro till bilen.

Insamlingsbilarna Otto och Romulus i Hangö

Ti 16.7 Hangö – Raseborg 
17.00–17.15 Lappvik, bryggan, Matrosvägen 
17.30–18.00 Predium, hamnen, Järnösundsvägen 140 
 
On 17.7 Hangö 
17.00–17.15 Hangöby, hamnens parkeringsområde, Tegelbruksvägen 
17.30–17.45 Kapellhamnen, korsning, Kapellhamnsvägen-Kråkuddsvägen 
18.00–18.15 Västra hamnen, hamnen, Sunnanvägen 

Otto-bilen tar emot olika slags farligt avfall såsom lysrör, spillolja, bilbatterier, målarfärger, lösningsmedel, kylarvätskor, bekämpningsmedel samt städkemikalier. Det är säkrast att lämna in farligt avfall i originalförpackning eller i en annan hel och tätt sluten förpackning. På förpackningen måste det framkomma vad den innehåller.

Till Otto-bilen får man lämna maximalt 50 kg farligt avfall, 5 ackumulatorer eller motsvarande mängd farligt avfall per kund.

Farligt avfall neutraliseras genom behandling i höga temperaturer och energin som uppstår i processen tas till vara. 

Romulus-bilen samlar in metallskrot och till den kan man föra metallskrot som motsvarar mängden av ett vanligt personbilssläp. Lämpliga för insamlingen är till exempel cyklar, plåtbitar, vedeldade bastuugnar (utan stenar) och metallrör. Metallskrotet som lämnas till insamlingen samt de sällsynta metallerna som tas till vara ur elapparaterna återvinns till returråvara för industrins behov. 

Romulus samlar däremot inte in elapparater, men precis som metallskrotet, kan apparaterna föras avgiftsfritt till avfallsstationen året om.

Inga avfall får lämnas i förväg på Otto och Romulus-insamlingens hållplatser.  

På adressen www.rosknroll.fi(du byter till en annan tjänst) samt i Rosk’n Rolls väggkalender och i Roskis-tidningen finns mer information om avfallsslagen som tas emot på turnén samt exakta tidtabeller och hållplatsinformation.

Insamlingsrundorna finansieras med avfallshanteringens grundavgift.