Till innehållet

Havet förenar – Riksparaden på försvarets fanfest samt flottparad i Hangö

Riksparaden på försvarets fanfest ordnas den 4 juni 2024 i Hangö. Förutom paradmönstring och förbimarsch omfattar programmet bl.a. materielutställning, möjlighet att åka båt, flyguppvisningar och en MILjazz-konsert. Det är fritt inträde till evenemangen.

Nyheter 21.5.2024

Försvarsmaktens Uusimaa-fartyg på våg till sjös på utbildningsseglats

För paradarrangemangen svarar detta år Marinen, och temat för paraden är Havet förenar. Havet är en urtida rutt som förenar allierade, logistiska flöden och verksamhet i marin omgivning samt kräver ett intensivt samarbete mellan alla försvarsgrenar när det gäller sjöförsvar.

Paraden tas emot av kommendören för Marinen, konteramiral Tuomas Tiilikainen. Fältandakten hålls av fältprost Paavo Ranta, och paradtrupperna kommenderas av stabschefen för Marinen, flottiljamiral Jukka Anteroinen.

I paraden deltar trupper från Armén, Marinen, Flygvapnet och Försvarshögskolan samt veteran- och försvarsorganisationer, totalt cirka 1200 personer, 40 fordon och 10 luftfartyg.

I samband med fanfesten ordnas för första gången en flottparad utanför Hangö 3.6.2024. Flottparaden börjar måndagen den 3.6. kl. 14 och kan följas från land (i Östra hamnen). Paraden kör mot Trålhamnen och fartygen förtöjer i Trålhamnen ca kl. 15.
OBS ‼️ Trålhamnen är stängd för allmänheten.
Ett sammandrag av flottparaden ses 4.6 i Yles sändningar och Försvarsmaktens publikationer.

Bild från flottparaden 2018. Dåvarande Marinens kommendör tar emot fartyg som kör förbi. På bilden minfartyg Uusimaa.
Flottparad 2018. Bild: Försvarsmakten

Paradmönstring på Rukki Arena, förbimarsch på Appelgrensvägen

Paradmönstringen ordnas klockan 12.00 på Rukki Arena, där paradtrupperna grupperar sig med början klockan 11.30.

I förbimarschen som inleds klockan 13.15 på Appelgrensvägen deltar, förutom de avdelningar som marscherar till fots, cirka 40 fordon. Förbimarschen tas emot framför Casino. Det är möjligt att följa med förbimarschen längs Appelgrensvägen. I överflygningarna i samband med förbimarschen deltar NH-90-transporthelikoptrar och lätta Hughes MD500-helikoptrar från Armén samt F/A-18 Hornet-multirolljaktplan och Hawk-skolflygplan från Flygvapnet.

Materialutställning, flyguppvisning och MILjazz-konsert

Publiken kan under hela dagen bekanta sig med Försvarsmaktens och andra myndigheters mångsidiga materielutställning i Östra hamnen, där det även finns möjlighet att åka med Jurmo-båtar. I trålhamnen kan man bekanta sig med Marinens fartyg.

På eftermiddagen kl. 15.30 ordnas en flyguppvisning med konstflygningsgruppen Midnight Hawks. Man kan bäst följa med flyguppvisningen i Östra hamnen. Väderreservation gäller för alla flygningar och båtturer.

Dagen avslutas med Försvarsmaktens MILjazz-konsert i parken vid Hangö Casino. Först uppträder Flottans lilla underhållningsorkester med Irina som solist. Andra i tur är Flygvapnets Big Band och Sami Pitkämö. Konserten avslutas av Försvarsmaktens värnpliktsmusikkårs Show Band. 

En karta över Hangö centrum och numrerade evenemangsställen på  Riksparaden på försvarets fanfest 4.6

kl. 8.00 Flagghissning i Trålhamnen  

kl. 9.30 Kransnedläggning vid Hjältegraven på Hangö nya begravningsplats

kl. 10.00 Gudstjänst i Hangö kyrka

kl. 10 – 19 Materielutställning i Östra hamnen

kl. 11-19 Fartygspresentation i Trålhamnen

kl. 11.30 börjar paradtrupperna gruppera sig inför mönstringen på Rukki Arena

kl. 12 Paradmönstring på Rukki Arena

kl. 13.15 Förbimarsch på Appelgrensvägen

kl. 15.30 Flyguppvisning med Midnight Hawks i Östra hamnen/utanför Hangö

kl. 18 MILjazz-parkkonsert i Casinoparken

Paraden påverkar trafiken i Hangö

Man bör undvika att röra sig med fordon i Hangö centrum under paradevenemanget, eftersom en del av gatorna och områdena reserveras för paraden. Publiken ombeds komma till evenemangen i god tid till fots, med cykel eller med kollektivtrafik.

Det är möjligt att parkera på parkeringsområdet för långtradare på Orionsgatan, varifrån det under dagens lopp ordnas busstransport till evenemangen.  

Förberedelserna inför paradarrangemangen inleds på platserna för evenemangen delvis redan 2.6. Huvuddelen av paradtrupperna anländer till Hangö under 3.6.

Försvarsmakten hälsar publiken välkommen att följa med händelserna i Hangö under dagen!