Till innehållet

Jubileumsårets skrivartävling

Nyheter 2.5.2024

Skrivartävling

Delta i Hangö stadsbiblioteks skrivartävling!

Välj tema från dessa, rubriken får du formulera själv:

  • En hemlighet i Hangö / Hangös hemlighet
  • Vattentornets hiss är sönder
  • Bibliotekets dörrar är öppna, men personalen är försvunnen
  • (Valbart ord) hittades på stranden

Textens längd max 10 sidor. Rekommenderad fontstorlek är 12 pt.

Serie A: 6-12 år (pris: 50 €)
Serie B: 13-17 år (pris: 150 €)
Serie C: Vuxna (pris: 300 €)

Vinnarna väljs av: Sannamaija Lagus

Texterna skickas som bilaga per epost (kirjasto@hanko.fi) eller i pappersform till adressen: Hangö stadsbibliotek, Berggatan 3-5, 10900 Hangö. Sista inlämningsdagen är fredagen 30.8.2024.

Tävlingstexterna utvärderas anonymt. Deltagarens kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnumer / epostadress) och tävlingens serie (A, B eller C) läggs i epostens meddelandefält. Kontaktuppgifterna och serien bifogas på ett separat papper om texten levereras i pappersform.

Vinnarna meddelas personligen.

De prisbelönta texterna publiceras antingen som sådana eller delvis redigerade på bibliotekets hemsida. Genom att delta i tävlingen ger man sitt samtycke att texterna får publiceras.