Till innehållet

Vilken tjänst eller sak längtar du efter som kan vara till glädje och nytta för Hangöborna? Lämna ditt förslag senast 17.5.

I stadens budget för 2024 har ett anslag på 20 000 euro avsatts för medborgarbudget (deltagande budget).

Nyheter 19.4.2024

I medborgarbudgeten kan invånarna lämna in idéer för stadens utveckling. Alla idéer utvärderas och de som är genomförbara röstas fram. Genom att rösta bestämmer invånarna vilka idéer som ska genomföras. Budgeten kan fördelas på flera idéer.

Utvärderingskriterier för medborgarbudgeten samt stegen för budgeteringen

Från och med 19.4.2024 kan du lämna in ditt förslag elektroniskt (du byter till en annan tjänst)eller på biblioteket där du kan be om blanketten och anvisningarna från bibliotekets lånedisk.
Enkäten är öppen till 17.5.2024.