Till innehållet

Hangö 150 blogg kommer att innehålla olika teman som vi publicerar genom året. Bloggen finns även under https://hanko.fi/sv/blogg150/

| Månadens hälsning | Historia: Samarbete med Hangö Museum | Personerna bakom arbetet

23. Februari : Historia

Casino

1893 bild: Hangö museum

• planer på en badanläggning för havsbad redan när staden grundades
• badet byggdes 1879
• casino är badanläggningens forna restaurang, kallades societetshuset (seurahuone)
• där fanns en restaurangsal, två restaurangrum, ett serveringsrum och en buffé och en stor öppen veranda (nu inglasad och förändrad)

slutet av 1800t. bild: Hangö Museum


• casino utvidgades 1883 mot norr med en salong för musik och dans och nya verandor
• 1889 fick huset en ny köksavdelning i den östra gaveln
• badet köptes av staden 1909 och renoverades, färdigt 1910, vit till färgen då. Tornen förnyades, de öpppna verandorna omvandlades till en restaurangsal med prägel av glasveranda och huvudfasaden byggdes till med hörnpaviljonger. En terrass på taket. Köksflygeln utvidgades.

1910 t. bild: Hangö museum


• 1935 och 1954 gjordes även vissa förändringar

1960 eller 1970 talet. bild: Hangö museum

5. Februari : Månadens hälsning

Hangö – Mitt hem

Hangös positivaste 2023, Lena Sommer

Hangö är staden där jag har vuxit upp och Hangö är staden där mina barn får växa upp. Hangö är platsen jag tänker på som mitt Hem.  

Viktigt för mig är att Hangö upplevs som hem för många andra, jag tror starkt att det finns plats och utrymme för oss alla. Det är avgörande för Hangös framtid att Hangö blir ett hem för fler. Hur vi löser utmaningen med sjunkande invånarantal är inte lätt, men klart är att vi måste försöka. Vi vill inte enbart bevara service, som till exempel byskolor eller hälsocentralen, utan vi vill också utveckla dem.  

Befolkningsprognoserna kan se dystra ut, men samtidigt finns det undersökningar som visar på att “folk drar folk” och att man gärna vill bosätta sig där livsmiljön är attraktiv. Den yngre generationen värderar familj, hållbarhet och trygghet. Enligt en studie av Deloitte som gjorts bland unga personer föredrar 75% hybrid- eller distansarbete. Flera arbetsgivare vill att en anställd skall vara i kontoret cirka två dagar i veckan, en sådan lösning skulle det göra möjligt att bo i Hangö och pendla till exempel till huvudstadsregionen.  

Livet i Hangö är ofta enkelt. Korta avstånd, spontana promenader, kallbad tillsammans med grannen. Det är så här jag vill ha det i mitt Hem.  

Det här är livskvalité, så brukar Pelle Lindström säga då han simmar i Gunnarsstrand. Kanske mitt Hangö kan också bli ditt Hem? 

Hangös positivaste 2023, Lena Sommer

Källa: Placebranders trendspaning 2023. Foto Peter Lundqvist