Till innehållet

Bästa företagare, förening och vän av kultur!

Hangö stad firar sitt 150-årsjubileum år 2024 och arrangerar bland annat en stor folkfest i Casinoparken den 30–31 augusti i samband med Hangödagarna och Forneldarnas natt. Styrgruppen för Hangö 150 önskar engagera och aktivera lokala företag, föreningar och andra intresserade för att tillsammans skapa en mångsidig och inkluderande fest för alla under detta evenemang.

Gemensamt informations- och koordinationsmöte den 13.2 kl. 14.00 och 18.00 för företag och föreningar i stadshusets festsal. Vi kommer också att ordna ett separat Teams-möte 8.3 kl 14.00 för dem som inte kan delta på plats. Använd samma anmälningslänk för att delta i Teams-mötet.

Anmäl dig med till infotillställningen: https://link.webropol.com/ep/kansanjuhlainfo(du byter till en annan tjänst)

Hjärtligt välkomna!