Till innehållet

Symiblogg 62, 1/2024 Rätt mätt mått

Blogg 15.1.2024

En lokal handel annonserade nyligen: Apelsin 199 kg.
Har i många år tyckt att sådana annonser är intressanta ur konsumentens synvinkel.

Butiken låter påskina att apelsinpriset är 1,99 €/kg, men ordagrant skrivs ingenting om priset. Enheten, som används i annonsen, är kilogram. Euro eller cent finns inte. Så om apelsinerna i verkligheten kostar 4 €/kg i butiken, finns det inget jag kan klaga på. Butiken kanske bara annonserade om att de just fått in 199 kg apelsiner – en rimlig mängd för en mataffär. Eller är det 1 upphöjt i 99 kilogram?

Problem med otydliga eller felaktiga enheter stöter jag ofta på också i jobbet. Till hälsoinspektörens normala arbetsuppgifter hör att granska företagens mätresultat inom den obligatoriska egenkontrollen. Vissa företag har mätt kylskåpens temperatur i grader Fahrenheit. Sådana resultat är besvärliga, men ännu användbara. De förutsätter att temperaturgränsvärdena, som i lagstiftningen ges i grader Celsius, också omvandlas till grader Fahrenheit. Ett mycket vanligare problem är, när renligheten på ytorna i ett kök anges i antal bakteriekolonier per milliliter t.ex. 104 kolonier / milliliter diskbänk. Vi tror ju då inte, att kökspersonalen har sågat loss en milliliter av diskbänken och undersökt biten, så sådana mått är ännu mer svårtolkade än mataffärens apelsinannons. Strängt taget är de oanvändbara, eftersom en volymenhet har använts som mått till en yta. Det betyder, att provtagningen har varit bortkastad. Vi kan alltså spara både tid och pengar, om mätenheterna anges korrekt oberoende om vi talar om pris, temperatur, area eller någon annan storhet och allra mest underlättar det textförståelsen.

För tillfället är det 5oF ute.
Hälsningar från hälsoinspektörens skrivbord.

Aktuellt