Till innehållet

Hangö Vattens störningssituationsmeddelanden

Hangö Vatten använder ett textmeddelandesystem för information om störningssituationer

  • Meddelandena kommer endast till de telefoner vars faktureringsadress befinner sig inom störningsområdet
  • Om faktureringsadressen befinner sig annanstans (t.ex. fritidshangöbor) kan kunden själv meddela sin telefonnummer
  • Kunden kan också meddela ett hemligt telefonnummer eller en arbetstelefon om hen önskar få störningssituationsmeddelanden angående sin egen fastighet till dessa telefoner