Till innehållet

I karttjänsten kan du ta del av stadens kartmaterial

I karttjänsten hittar du exempelvis guidekartan, baskartan, flygfotografier, adresser och servicepunkter som badstränderna. Genom karttjänsten kan du också bekanta dig med stadens detaljplaner i pdf-format och genom detaljplanesammanställningen kan du utforska i kraft varande planer som ett enhetligt skikt.

Funktionalitet i kartjänsten

I karttjänsten kan du förutom att titta på kartor också mäta avstånd och ytor, skriva ut kartorna i pdf-format och göra länkar till karttjänsten som du sedan t.ex. skicka med e-posten. Länken kan leda mottagaren till en specifik plats på kartan och med valda kartskikt.

Kontaktperson

Hellgren Daniela

GIS-ingenjör

Markanvändningsavdelningen

Telefontid 9 – 11.30

040 135 9284