Siirry sisältöön
Lapset hiekkalaatikolla

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on kokonaisuus, jossa yhdistyvät lapsen suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kasvatus, opetus sekä hoito

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia hänen tarpeisiinsa sopivalla tavalla.

Varhaiskasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, jokaiselle päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevalle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatussuunnitelman tulee perustua lapsen tarpeisiin ja etuihin. Lapsen kanssa toimivat aikuiset ovat turvallisia, he luovat johdonmukaiset rajat ja toimivat sylinä ja lohtuna sitä tarvitsevalle. Kiireettömyys ja lapsentahtisuus toimivat varhaiskasvatuksen arjen perustana.

Leikki, liikunta ja ulkoilu, tutkiminen sekä taiteellinen ilmaisu ja kokeminen ovat kaikki yhtä vahvasti varhaiskasvatuksen sisältöalueita. Lasten oma osallisuus ja mielenkiinnon kohteet näkyvät ja kuuluvat toiminnassa. 

 • päiväkotitoimintaa
 • esiopetusta
 • perhepäivätoimintaa
 • ilta-, yö- ja viikonlopputoimintaa
 • avoin varhaiskasvatustoiminta, Pikku-Lilla  

 • lapset hoidetaan kotona. Jos perheessä on alle
  3-vuotias lapsi, voi perhe saada kotihoidon tukea. Lisätietoa Kelan sivuilta.
 • kunnan järjestämä varhaiskasvatus päiväkodissa tai
  perhepäivähoidossa
 • hoidon järjestäminen yksityisen hoidon tuella

Onnistunut yhteistyö edellyttää, että aikuiset aidosti arvostavat ja kuuntelevat toisiaan ja toimivat siten, että syntyy molemminpuolinen luottamus. Kuuleminen, kunnioitus, luottamus ja vuoropuhelu ovat tämän yhteistyön peruspilareita.

Kuulluksi tulemisen kokemus on toimivan yhteistyön lähtökohta. Vanhempien ajatuksille, ideoille ja huolille on tilaa yhteisissä kohtaamisissa. Kunnioitus näkyy yhteistoimintaan osallistuvien molemminpuolisena arvostamisena ja hyväksymisenä. Kunnioittaminen luo avoimen ilmapiirin, jossa jokaisella on mahdollisuus ilmaista oma näkemyksensä ja kokemuksensa asiasta. Keskinäinen luottamus syntyy aktiivisesta vuoropuhelusta ja tasavertaisesta keskustelusta, jonka avulla pyritään rakentamaan yhteistä ymmärrystä. 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Vardaan kerätään tietoa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan, toimipaikoista sekä henkilöstöstä. Tietoa voidaan hyödyntää niin kunnallisessa kuin valtakunnallisessa kehittämisessä ja päätöksenteossa. Tietojen tallentamisesta Vardaan määrätään varhaikasvatuslaissa.

Opetushallitus Varda(siirryt toiseen palveluun)

Hallinto

Varhaiskasvatusjohtaja ja toimistosihteeri työskentelevät sivistyskansliassa.

Halmstadinkatu 7 B, 10900 Hanko 3. krs.

Aukioloajat
klo 9.00 – 11.30 ja 12.30 – 15.00

Yhteystiedot

Mannström Birgitta

varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatus

040 159 5180

Österlund Carina

toimistosihteeri

Varhaiskasvatus

040 135 9497