Siirry sisältöön

Sisäilma-asiat

Hangon kaupunki haluaa tarjota sekä henkilöstölleen että muille käyttäjille terveet tilat.
Hangon kaupungilla on moniammatillinen sisäilmaryhmä, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa käytäntöjä ja tehdä yhteistyötä sisäilma-asioiden hoidossa sekä turvata sisäilmaan liittyvän tiedon jakamista asianomaisille tahoille / eri osa-puolten välillä.

Tämän lisäksi muodostetaan tarpeen mukaan kohdekohtaisia moniammatillisia työryhmiä, jotka koordinoivat käytännön toimia kohteissa.

Sisäilma-asioista tiedottaa yleisellä tasolla sisäilmaryhmä ja työryhmät antavat tarvittaessa kohdekohtaisesti tarkempaa tietoa. 

Sisäilmaongelmiin vaikuttavat usein monet tekijät, jonka vuoksi niiden selvittäminen voi kestää pitkäänkin.
Siksi tavoitteemme on avoin, asiallinen ja mahdollisimman ajantasainen tiedottaminen. 

Sisäilmaoireita voivat aiheuttaa mm:

Fysikaaliset tekijät

 • ilman liike
 • ilman kosteus
 • lämpötila
 • säteily
 • melu
 • valaistus
 • hiukkaset

Kemialliset tekijät 

 • Haihtuvat orgaaniset yhdisteet
 • polysykliset aromaattiset hiilivedyt
 • hiilidioksidi
 • rikkioksidi
 • otsoni
 • radon 

Biologiset tekijät

 • mikrobit

Millaisia sisäilmaoireet voivat olla?

Tavallisia sisäilmaan liittyviä oireita ovat esimerkiksi

 •  hengitystieoireet
 • silmäoireet
 • iho-oireet
 • väsymys
 • päänsärky

Sisäilmaoireet ovat hyvin tavanomaisia oireita, mutta kaikki tavanomaiset oireet eivät silti johdu sisäilmaongelmista.