Siirry sisältöön
Valtuuston kokous, jossa valtuutetut istuvat omilla paikoillaan salissa. Kuva ylhäältä lehteriltä.

Päätöksenteko

Kaupunki pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Kaupungin päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto.

Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin toiminnan ja talouden keskeisistä asioista. Valtuusto hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt, joissa määrätään kaupungin eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta. Valtuusto myös valitsee jäsenet kaupungin keskeisiin toimielimiin ja virkoihin.

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja pääsääntöisesti edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa.

Lautakunnat käyttävät päätösvaltaa omalla toimialallaan ja tekevät aloitteita, antavat lausuntoja ja hoitavat alaisensa henkilökunnan kanssa juoksevia asioita omalla hallinnonalallaan.