Siirry sisältöön

TOIMINTA- JA PROJEKTIAVUSTUKSET VUODELLE 2024

Hankolaiset yhdistykset, työryhmät ja yksityiset henkilöt voivat hakea avustusta vuoden 2024 kulttuuri-, taide-, liikunta-, erityisliikunta- tai nuorisotoimintaan 1.-28.3.2024. Avustukset myöntää kulttuurilautakunta (kulttuuri- ja taidetoimintaan) ja sivistyslautakunta (liikunta-, erityisliikunta- ja nuorisotoimintaan). Hakemus tulee palauttaa torstaina 28.03.2024 klo 15.00 mennessä.

Avustukset haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Lomakkeet on saatavilla ensimmäisestä hakupäivästä alkaen. Paperilomakkeet voi hakea kulttuuritoimistosta ja nuoriso- ja liikuntatoimistosta. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Liikunta-, erityisliikunta- ja nuorisotoimintaan liittyvissä toiminta-avustus hakemuksissa on täytettävä avustushakemus- sekä mittarilomake. (Kaksi erillistä lomaketta)

Kulttuurilautakunta ja Sivistyslautakunta

Kulttuurilautakunta voi osoittaa talousarviomäärärahasta varoja paikallisten yhdistysten ja järjestöjen avustamiseen. Kulttuurilautakunta jakaavat avustukset toiminta- ja projektiavustuksiin. 

Toiminta-avustusta voi hakea hankolainen rekisteröity yhdistys. Yhdistyksen tai järjestön pääasiallisena tehtävänä tulee olla:
• kulttuuritoimintaa
• taidetoimintaa
• kotiseututoimintaa tai
• museo- tai näyttelytoimintaa

Projektiavustusta voi hakea yhdistys, työryhmä tai yksityinen henkilö.

Toiminta-avustuksen osuus voi olla enintään 60 % hyväksytyistä toiminnan menoista ja projektiavustuksessa enintään 60 % projektin kokonaismenoista.

Toiminta-avustuksen suuruutta harkittaessa otetaan huomioon seuraavat tekijät:
• toiminnan vaikutus paikalliseen kulttuuritoimintaan
• miten toiminta kehittää paikallista kulttuuritoimintaa

Toiminta-avustusten käyttötarkoitukseksi hyväksytään kustannukset, jotka johtuvat yhdistyksen toiminnasta. Sen sijaan ei hyväksytä kustannuksia, jotka johtuvat varainhankinnasta tai liiketoiminnasta, lainakoroista tai lyhennyksistä.

Projektiavustuksen suuruutta harkittaessa otetaan huomioon seuraavat tekijät:
• projekti toteutetaan Hangossa
• miten projekti kehittää omaa toimintaa ja paikallista kulttuuritoimintaa

Avustukset haetaan sähköisellä lomakkeella. Lomake avataan hakuajan ensimmäisenä päivänä ja suljetaan hakuajan viimeisenä päivänä klo 15.00. Vaihtoehtoisesti voi hakea paperilomakkeen kulttuuritoimistosta, Raatihuoneentori 5, arkisin klo 10-16. Myöhästyneet hakemukset ei käsitellä.

Toiminta-avustuksen hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat: 

 • toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta 
 • tilinpäätös edelliseltä vuodelta sekä toiminnantarkastajan kertomus 
 • toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio 
 • yhdistyksen säännöt, uuden hakijan ollessa kyseessä 
 • yhdistyksen toiminnan erittely, esim. kilpailutoiminnan osuus toiminnasta

Projektiavustuksen hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat: 

 • projektin suunnitelma
 • talousarvio

Avustusta koskevasta hakemuksesta annetaan hakijalle kirjallinen päätös (pöytäkirjanote). Myönnetty avustus maksetaan pankkitilille, jonka hakija on ilmoittanut hakemuksessaan, kun avustuspäätös on saanut lainvoiman. Projektiavustus maksetaan tilitystä vastaan. 

Nuoriso- ja liikuntahallinto voi osoittaa talousarviomäärärahasta varoja paikallisten yhdistysten ja järjestöjen avustamiseen. Nuoriso- ja liikuntahallinto jakaa avustukset toiminta- ja projektiavustuksiin.

Avustusta voi hakea hankolainen rekisteröity yhdistys. Yhdistyksen tai järjestön pääasiallisena tehtävänä tulee sääntöjen mukaan olla:

 • Nuoriso: nuorisotoiminta ja nuorisotyö
 • Liikunta: liikunta-, erityisliikunta- ja terveysliikuntatoiminta

Toiminta-avustusta hakevan yhdistyksen tai järjestön jäsenmäärän tulee olla vähintään kahdeksan henkilöjäsentä, joista hankolaisia 3⁄4 .

Toiminta-avustuksen osuus voi olla enintään 60 % hyväksytyistä toiminnan menoista ja projektiavustuksessa enintään 60 % projektin kokonaismenoista.

Toiminta-avustuksen suuruutta harkittaessa otetaan huomioon seuraavat tekijät :

 • hankolaisten henkilöjäsenten määrä (alle ja yli 18 v)
 • koulutettujen ohjaajien määrä, jotka ohjaavat säännöllisesti toimivia ryhmiä
 • säännöllisesti toimivien ryhmien määrä (junioriryhmät alle 18 v ja aikuisryhmätyli 18 v)


Edellä mainittuja perusteita varten nuoriso- ja liikuntajohtaja päättää mittareista, jotka perustuvat sen vuoden hakemuksiin. Sen lisäksi muut erityistekijät, kuten esim. kilpailutoiminnan laajuus yhdistyksessä, voivat vaikuttaa toiminta-avustuksen suuruuteen.

Toiminta-avustusten käyttötarkoitukseksi hyväksytään kustannukset, jotka johtuvat yhdistyksen toiminnasta. Sen sijaan ei hyväksytä kustannuksia, jotka johtuvat varainhankinnasta tai liiketoiminnasta, lainakoroista tai lyhennyksistä.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat :

 • toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta
 • tilinpäätös edelliseltä vuodelta sekä toiminnantarkastajan kertomus
 • toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • yhdistyksen säännöt, uuden hakijan ollessa kyseessä
 • yhdistyksen toiminnan erittely, esim. kilpailutoiminnan osuus toiminnasta
 • projektin suunnitelma ja talousarvio, kun kyseessä on projektiavustus

Avustusta koskevasta hakemuksesta annetaan hakijalle kirjallinen päätös (pöytäkirjanote). Myönnetty avustus maksetaan pankkitilille, jonka hakija on ilmoittanut hakemuksessaan, kun avustuspäätös on saanut lainvoiman. Projektiavustus maksetaan tilitystä vastaan.

Kulttuuriavustusten kysymyksiin vastaa

Friman Jennika

kulttuurijohtaja

Johtoryhmä, Kulttuuritoimisto

040 139 1070

Liikunta-, erityisliikunta- tai nuorisoavustusten kysymyksiin vastaa

Alho Taru

Nuoriso- ja liikuntajohtaja

Liikunta, Nuorisopalvelut

Sivistyskanslia, Halmstadinkatu 7 B, 10900 Hanko, 3. krs.

040 518 9564