Siirry sisältöön

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kaupunginhallituksen, kaupunginvaltuuston ja lautakuntien sekä johtokuntien esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kaupungin verkkopalvelussa.

Kaupunginhallituksen, kaupunginvaltuuston ja lautakuntien sekä johtokuntien esityslista ovat esillä verkkopalvelussa ennen kokouksia. 

Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassapidettävät tiedot sekä tietosuojalainsäädännön mukaiset henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia.

Huom! Luottamuselinten päätöksissä saattaa olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteet sisältävät tällöin salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden.

Pöytäkirjapyynnöt 

Luottamuselimien pöytäkirjat ovat selattavissa verkossa vuoden ajan. Sitä vanhempia kaupunginhallituksen tai -valtuuston pöytäkirjoja voi tiedustella kaupunginkansliasta.

HUOM: Klikkaamalla verkkopalvelussa kyseistä toimielintä, esim. kaupunginvaltuusto, saat esille kyseisen toimielimen vuoden takaiset pöytäkirjat.