Siirry sisältöön

Tulliniemen rannan asemakaavan muutos

Suunnittelualueen kaavoituksella on tavoitteena päivittää asemakaava vastaamaan alueen muuttuneita maankäytön tarpeita.
Tulliniemen rannan asemakaavarajaus

Suunnittelualue sijaitsee
Hankoniemen kärjessä kaakkoispuolella. Alue käsittää 8. kaupunginosan
puisto-, uimaranta-, ja erityisalueita ja on pinta-alaltaan n. 35 ha.

Suunnittelualueen kaavoituksella on tavoitteena päivittää asemakaava vastaamaan alueen muuttuneita maankäytön tarpeita.

Vireilletulo: 9.3.2016 § 29 Ympäristölautakunta
Työpaja: 2.2.2017
Vuorovaikutusmateriaali nähtävillä: 1.8.2018 – 31.8.2018
Ehdotus nähtävillä: 17.11.-19.12.2022
Kaupunginvaltuusto: 12.9.2023 § 37
Voimaantulo:  14.11.2023