Siirry sisältöön

Asematorin sekä vanhan paloaseman ja sen lähiympäristön asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tutkia alueen täydennysrakentamismahdollisuudet, tarkistaa alueiden käyttötarkoitusmerkinnät, rakentamisen määrä sekä sijoittuminen alueella. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on sijoittaa alueelle päivittäistavarakauppa.
Asematorin ja vanhan paloaseman asemakaavan kaavarajaus

Suunnittelualue sijaitsee Hangon keskustassa. Alue käsittää osan korttelista 506, korttelit  526,  527  ja  528,  osan  korttelista  529  sekä puisto-, tori-, rautatie- ja katualueita 5. kaupunginosassa. Alue on pinta-alaltaan noin 12 ha.

Vireilletulo: 28.6.2017 § 114
Luonnos nähtävillä:  8.3.2019 – 8.4.2019
Ehdotus nähtävillä: 28.5.-8.7.2020
Kaupunginvaltuusto: 18.5.2021 § 20 & 12.10.2021 § 78
 Voimaantulo:  17.3.2022

 

 

Kaavamateriaali

ELY-keskuksen oikaisukehotuksen johdosta tehty uusi päätös

Asemakaavakartta 12.10.2021
Asemakaavaselostus 12.10.2021 
Asemakaavan seurantalomake 27.10.2021 

Hyväksytty kaava

Asemakaavakartta 10.5.2021/18.5.2021 
Asemakaavaselostus 18.5.2021 
Vastineet asemakaavaehdotuksesta jätettyihin lausuntoihin ja mielipiteisiin 


Kaavaehdotus

Kaavaehdotuskartta 23.4.2020
Kaavaselostus 23.4.2020
Havainnekuva 23.4.2020
Liikenneverkko 23.4.2020
Vastineet luonnosvaiheen palautteisiin
Huomautukset ja muistutukset -lomake


Selvityksiä

Kaupallinen palveluverkkoselvitys
Kaupunkikuvallinen selvitys
Kaupunkikuvallinen selvitys 23.4.2020
Meluselvitys 18.3.2021 


Vireilletulo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 31.1.2019


Luonnosvaihe

Vaihtoehto 1
Kaavaluonnos, vaihtoehto 1, per 31.1.2019
Havainnekuva, vaihtoehto 1, per 31.1.2019
VBO, asemanseutu vaihtoehto 1, 12.06.2018

Vaihtoehto 2
Kaavaluonnos, vaihtoehto 2, per 31.1.2019
Havainnekuva, vaihtoehto 2, per 31.1.2019
VBO, Asemanseutu vaihtoehto 2, 15.01.2019
Huomautukset ja muistutukset -lomake, Asematori


Maastoonmerkintä

Kaavaluonnoksen (vaihtoehto 1) sekä ympäristölautakunnan 30.1.2020 § 16 hyväksymän kaavaehdotuksen rakennusalat on merkitty maastoon seuraavasti:

Rakennusalan maastoonmerkintä, kaavaluonnos (vaihtoehto 1) ja kaavaehdotus 
Kaavaluonnoksen rakennusala on merkitty punaisella ja kaavaehdotuksen rakennusala keltaisella.

Huom! Merkityt alueet ovat rakennusaloja, joiden sisälle rakennus voi toteutua myös pienempänä.