Siirry sisältöön

Materiaali

Tämän sivun alle on kerätty aihekohtaista tietoa.

Terveydensuojelu

Terveydensuojelun omavalvontaohje(avautuu uuteen ikkunaan)

Käymälät suurissa yleisötilaisuuksissa(avautuu uuteen ikkunaan)

Rottaohje(avautuu uuteen ikkunaan)

Toimintaohjeet keittokehotuksen aikana(avautuu uuteen ikkunaan)

Elintarvikkeet

Pakkaamattomista elintarvikkeista annettavat tiedot(avautuu uuteen ikkunaan)

Omavalvontasuunnitelman laatiminen(avautuu uuteen ikkunaan) ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille

Puhtausnäytteet(avautuu uuteen ikkunaan) elintarvikehuoneistoista

Ohje toimijoille jotka harjoittavat elintarviketoimintaa kotona (avautuu uuteen ikkunaan)

Euroopan komission laatima taskuopas kala- ja kalanviljelytuotteita koskevista, kuluttajia palvevelvista EU:n uusista merkinnöistä.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Pakkaamattomista elintarvikkeista annettavat tiedot(avautuu uuteen ikkunaan)

Tupakkatuotteet ja nikotiininesteet

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntiä koskevat kiellot löytyvät täältä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Valviran ohje(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) tupakkalain mukaiselle omavalvontasuunnitelmalle.

Nikotiinivalmisteiden myynti

Kunta myöntää kirjallisesta hakemuksesta luvan nikotiinivalmisteiden myyntiin, jos hakijalla on edellytykset säilyttää ja myydä nikotiinivalmisteita tämän lain mukaisesti. Kirjallisen hakemuksen voi tehdä vapaasti muotoiltuna, kunhan siitä käy ilmi seuraavat tiedot:

1) hakijan nimi tai yhteisön toiminimi ja yhteystiedot, yritys- ja yhteisötunnus sekä nikotiinivamisteiden myyntipaikkojen osoitteet;

2) selvitys nikotiinivalmisteiden säilytyksestä ja myynniin valvontajärjestelyistä;

3) myynnistä vastaavan nimi ja yhteystiedot; ja

4) nikotiinivalmisteiden myyntipaikassa sijaitsevien myyntipisteiden lukumäärä ja selvitys niiden sijainnista (esim. pohjapiirustus). 

Kirjallisen hakemuksen voi lähettää postitse tai s-postitse. Katso tarkemmat osoitetiedot täältä(avautuu uuteen ikkunaan).

Nikotiinivalmisteen vähittäismyyntiluvan haltijan on ilmoitettava lupahakemuksessa ilmoitettujen tietojen muutoksesta ja myynnin lopettamisesta kunnalle. Kunta ilmoittaa luvan myöntämisestä ja luvan lopettamisesta Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskukselle.  

Hakemusten käsittelyajat

Toteutuneet käsittelyajat toiminnoille, joita ei saa aloittaa ilman päätöstä vuonna 2022:

0-5 päivää 4 kpl

5-10 päivää 2 kpl

Luvan vaativia toimintoja ovat talousvettä toimittavat laitokset, elintarvikealan laitokset sekä tupakan ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvat.  Käsittelyaika on laskettu siitä, kun kaikki tarvittavat tiedot on saatu ja edellytykset myöntää lupa ovat olleet olemassa.

Eteläkärjen ympäristöterveys selvittää vesi- tai elintarvikevälitteisiä epidemiaepäilyjä. Asiaa koskevat tiedotteet julkaistaan ajankohtaista-otsikon alla.

Jos epäilet vesi- tai elintarvikevälitteistä epidemiaa, ole yhteydessä terveystarkastajaan(avautuu uuteen ikkunaan). Jos olet kiireisesti hoidon tarpeessa, olethan yhteydessä terveydenhuoltoon.

Yleiset

Terveydensuojelu

Elintarvikkeet(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Nikotiinivalmisteet

  • Fimea (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus)

Eläimet