Siirry sisältöön

Valvontasuunnitelma ja taksat

Tältä sivulta löydät ajankohtaiset valvontasuunnitelmamme ja taksamme

Eteläkärjen ympäristöterveyden valvontasuunnitelma

Eteläkärjen ympäristöterveyden valvontasuunnitelmaa tehtäessä on huomioitu ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019. Valvontasuunnitelmaa tehtäessä on myös pyritty mahdollisuuksien mukaan huomioimaan paikalliset olosuhteet ja riskitekijät. 

Resurssien ollessa riittämättömät  täysin kattavaan rutiinivalvontaan priorisoidaan tehtäviä tarvittaessa. Valvontaa pyritään kuitenkin tekemään kaikilla ympäristöterveyden osa-alueilla.
Valvontasuunnitelman vuosille(avautuu uuteen ikkunaan) 2020-2024  päivitys on hyväksytty Eteläkärjen ympäristöterveyslautakunnassa 9.11.2023 (44§)

Eteläkärjen ympäristöterveyden suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kunnallisista eläinlääkäripalveluista

Suunnitelma(avautuu uuteen ikkunaan) kattaa vuodet 2019-2020. Suunnitelmakautta on jatkettu vuodelle 2023 kansallisen ohjelman pohjalta. Suunnitelmasta käyvät ilmi toiminnan kehitystarpeet ja organisointi. Suunnitelma on osa ympäristöterveyden valvontasuunnitelmaa. Eteläkärjen ympäristöterveyslautakunta on hyväksynyt suunnitelman 15.11.2018 ja sen jatkokauden 3.11.2022.

Eteläkärjen ympäristöterveyden maksutaksa

Elintarvikelain (297/2006), terveydensuojelulain (763/1994), tupakkalain (549/2016) ja lääkelain (395/1987) mukaan kunnan on perittävä toiminnanharjoittajalta maksu hyväksymänsä valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista, näytteenotosta ja tutkimuksista. Myös kohteen hyväksyminen, ilmoitusten käsittely ja määräysten noudattamatta jättämiseen perustuva valvonta on maksullista.


Maksut voivat olla enintään suoritteiden tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten suuruisia ja näin ollen omakustannushintaiset. Valvontahenkilökunnan tuntihinnan on laskettu olevan 64 € vuonna 2023 ja 67 € vuonna 2024.

Vuoden 2024 maksutaksa(avautuu uuteen ikkunaan) ja se liite(avautuu uuteen ikkunaan) on hyväksytty Eteläkärjen ympäristöterveyslautakunnassa 9.11.2024 ja se on astunut voimaan 1.1.2024.