Siirry sisältöön

Liikenneturvallisuuden kehittäminen

Hangon kaupunki pyrkii ylläpitämään aktiivista liikenneturvallisuustyötä, jonka avulla pienennetään liikenteestä aiheutuvia riskejä. Viimeisin projekti on liikenneturvallisuuskartoitus, joka toteutettiin kyselytutkimuksena keväällä 2019.


Kaupungissa toimii liikenneturvallisuustyöryhmä, jonka suositusten perusteella ohjataan käytännön liikenneturvallisuustoimenpiteitä. Lisäksi kaupungissa ylläpidetään kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmaa, joka päivitetään aina valtuustokausittain.

Liikenneturvallisuussuunnitelma 2019

• Liikenneturvallisuussuunnitelman esittelykalvosarja
• Asukaskyselyn esittelykalvosarja
• Onnettomuusanalyysin esittelykalvosarja
• Nykytilanteen kartta-aineistot (onnettomuudet, nopeusrajoitukset, kevyen liikenteen väylät)
• Liikenneturvallisuustyön kehittäminen, liikennekasvatus ja viestintä
• Liikenneympäristön toimenpidelista
• Liikenneympäristön toimenpidekartat

Tietoa liikenneturvallisuustilanteesta

• Tilastokeskuksen onnettomuustilastotietokanta: http://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/(siirryt toiseen palveluun)

• Onnettomuustietoinstituutin (OTI) liikennevahinkopalvelu: https://www.lvk.fi/liikennevahinkoportti(siirryt toiseen palveluun)

• Poliisin tilastoimat liikenneonnettomuudet kartalla: https://mobilityanalytics.ramboll.com/onn/poliisi/(siirryt toiseen palveluun)

• Hirvieläinonnettomuudet kartalla: https://mobilityanalytics.ramboll.com/onn/hirvielain(siirryt toiseen palveluun)

Liikenneturvallisuuspalautteet

• Yllättävä tilanne tienpäällä, keneen pitää olla yhteydessä: https://www.flickr.com/photos/liikenneturva/47922756977/(siirryt toiseen palveluun)

• Palaute maanteiden liikenneturvallisuusongelmista: https://palautevayla.fi/aspa(siirryt toiseen palveluun)

• Palaute Hangon katujen liikenneturvallisuusongelmista:

https://www.hanko.fi/kaupunki_ja_paatoksenteko/osallistu_ja_vaikuta/palaute(siirryt toiseen palveluun)

Hyödyllisiä linkkejä

• Opas kunnan liikenneturvallisuustyöhön: www.liikenneturva.fi/kuntaopas(siirryt toiseen palveluun)

• Tietoa eri ikäryhmien turvallisuudesta: http://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena(siirryt toiseen palveluun)

• Tietoa eri kulkutapojen turvallisuudesta: http://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa(siirryt toiseen palveluun)

• Vinkkejä lasten ja nuorten parissa työskenteleville: https://www.liikenneturva.fi/fi/opettajille(siirryt toiseen palveluun)

• Toiminta riistaonnettomuuden tapahtuessa: 

https://riista.fi/riistatalous/riistavahingot-ja-konfliktit/toiminta-riistaonnettomuuden-sattuessa/(siirryt toiseen palveluun)

• Kulkulaari – tietopankki kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen: www.kulkulaari.fi(siirryt toiseen palveluun)

• Tietoa esteettömyysasioista: http://www.esteeton.fi/(siirryt toiseen palveluun)

• Tietoa ajokorteista ja ajotaidon ylläpidosta: https://ajokortti-info.fi/(siirryt toiseen palveluun)

• Poliisin liikenneturvallisuussivut: https://poliisi.fi/poliisin-liikenneturvallisuuskeskus(siirryt toiseen palveluun)