Siirry sisältöön

Rajakaari I

Suunnittelualueelle kohdistuu rakentamispaineita ja siellä on tiheä kiinteistöjaotus. Lisärakentaminen alueelle edellyttää kaavoitusta.
Kaavarajaus Rajakaari I
Rajakaaren asemakaava on jaettu
kahteen osaan. Rajakaari I sijaitsee noin 3.5 km Hangon keskustasta.
Alue käsittää Täktomintien, Rajatien ja Sammaltien välisiä alueita sekä
Täktomintien ja on pinta-alaltaan noin 12 ha. Kaava-alueen rajaus
tarkentuu suunnittelutyön aikana.

Suunnittelualueelle
kohdistuu rakentamispaineita ja siellä on tiheä kiinteistöjaotus.
Lisärakentaminen alueelle edellyttää kaavoitusta. Tavoitteet tarkentuvat
kaavatyön aikana.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 24.9.2018 § 203 määrännyt asemakaava-alueen MRL 53 §:n mukaiseen rakennuskieltoon. Kaupunginhallitus on jatkanut rakennuskieltoa 21.9.2020 § 201. Rakennuskieltoalueella on voimassa myös MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus.

Vireilletulo:          13.11.2013 § 152 ympäristölautakunta
Luonnos nähtävillä: 5.11.-7.12.2018
Ehdotus nähtävillä:  
Kaupunginvaltuusto:  
Voimaantulo: