Siirry sisältöön

Vesi voidaan toimittaa jakeluverkon kautta, tankeissa, pulloissa tai
säiliöissä. Talousvetenä ei kuitenkaan pidetä vettä, jota käytetään yksinomaan
pyykinpesuun, siivoukseen tai wc- ja peseytymistilassa.

Talousveden tulee täyttää sille
asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset. Vesilaitosten toimittaman talousveden
laatua valvotaan Eteläkärjen ympäristöterveyden valvontasuunnitelman sekä
vesihuoltolaitosten valvontatutkimusohjelmien mukaan. Viranomaisvalvonnan
tavoitteena on ehkäistä vedestä johtuvia terveyshaittoja sekä turvata veden
tekninen ja esteettinen laatu.

Vesilaitos vastaa veden laadusta kiinteistön liitoskohtaan saakka.
Kiinteistö vastaa oman putkiston ja vesilaitteiden vaikutuksista veden laatuun.
Jos havaitset vesijohtovedessä epätavallisia muutoksia, ota yhteys kiinteistösi
isännöitsijään tai vettä toimittavaan laitokseen.

Jos epäilet veden aiheuttavan sairastumista, ota
yhteyttä ympäristöterveydenhuoltoon tai virka-ajan ulkopuolella
terveyskeskuspäivystykseen sekä vesilaitoksen päivystysnumeroon.

Kunnalliset vesilaitokset julkaisevat tietoa talousveden laadusta omilla verkkosivuillaan:

Raaseporin vesi

Hangon vesi

Inkoon vesi

Kotitalouksien omat kaivot

Kaivoveden
laatu kannattaa tutkituttaa laboratoriossa aina ennen kuin uusi kaivo otetaan
käyttöön. Tutkimus on syytä uusia säännöllisesti (noin kolmen vuoden välein), koska
kaivoveden laatuongelmia ei usein pysty aistein havaitsemaan.

Veden laatu
kannattaa tutkia aina, jos kaivoveden laatu on muuttunut lyhyessä ajassa
tavanomaisesta poikkeavaksi. Selvästi muuttunutta vettä ei pidä juoda
keittämättä. Kaivon rakenteiden kunto kannattaa myös tarkastaa säännöllisesti.

Lue lisää:

Blogissamme (Symiblog 10)

Tietoa kaivoista (ympäristöhallinto)