Siirry sisältöön

Sidonnaisuudet

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Sidonnaisuusrekisteri

Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.

Hangon kaupungin sidonnaisuusrekisteri 

Kuntalain 84.2 §:ssä säädetään siitä, keitä sidonnaisuusilmoitusvelvollisuus koskee. Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kunnan keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita.