Siirry sisältöön

Julkipanoilmoitukset ja materiaalit kuulemista varten

Julkipanoilmoitukset pidetään kuntalaisten nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa viimeiseen muutoksenhakupäivään asti.

Maisematyölupaa koskevan päätöksen julkipanoilmoitus (MRL 128 §)

Kaupungingeodeetti antaa alla mainituista lupahakemuksista päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat nähtävänä:

Hangon kaupunki
Tekninen ja ympäristövirasto
Santalantie 2
10960 Hanko pohjoinen

HUOM! Käynnistä tulee sopia erikseen, puh. 040 135 9283.

Maisematyölupaa koskevan päätöksen julkipanoilmoitus 22.5.2024 (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan)

Päätöksen antopäivä – viimeinen muutoksenhakupäivä 3.6. – 17.6.2024. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ympäristölautakunnalle 14 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Julkaistu 27.5.2024

POIKKEAMISLUPAA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN JULKIPANOILMOITUS (MRL 171 §), SUUNNITTELUTARVERATKAISUA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN JULKIPANOILMOITUS (MRL 137 §)

Ympäristölautakunta antaa alla mainituista lupahakemuksista päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä:

Hangon kaupunki
Tekninen ja ympäristövirasto
Santalantie 2
10960 Hanko

HUOM! Käynnistä tulee sopia erikseen, puh. 040 135 9283.

Ympäristölautakunnan päätös 18.4.2024 § 55

Linjakatu 44. Poikkeaminen asemakaavamääräyksestä. 

Linjakatu 44, julkipanoilmoitus ja ote pöytäkirjasta (pdf)

Linjakatu 44, liitteet (pdf)

Ympäristölautakunnan päätös 18.4.2024 § 56

Norrgårdinkatu 27. Poikkeaminen asemakaavamääräyksestä.

Norrgårdinkatu 27, julkipanoilmoitus ja ote pöytäkirjasta (pdf)

Norrgårdinkatu 27, liitteet (pdf)

Ympäristölautakunnan päätös 18.4.2024 § 57

Kirkkotie 196. Asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakentaminen.

Kirkkotie 196, julkipanoilmoitus ja ote pöytäkirjasta (pdf)

Kirkkotie 196, liitteet (pdf)

Päätöksen antopäivä – viimeinen muutoksenhakupäivä 6.5. – 5.6.2024. Päätöksistä voidaan valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona päätöksestä on saatu tieto.

Julkaistu 29.4.2024