Siirry sisältöön

Julkipanoilmoitukset ja materiaalit kuulemista varten

Julkipanoilmoitukset pidetään kuntalaisten nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa viimeiseen muutoksenhakupäivään asti.

POIKKEAMISLUPAA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN JULKIPANOILMOITUS (MRL 171 §), SUUNNITTELUTARVERATKAISUA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN JULKIPANOILMOITUS (MRL 137 §)

Ympäristölautakunta antaa alla mainituista lupahakemuksista päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä:

Hangon kaupunki
Tekninen ja ympäristövirasto
Santalantie 2
10960 Hanko

HUOM! Käynnistä tulee sopia erikseen, puh. 040 135 9283.

Ympäristölautakunnan päätös 1.2.2024 § 15

78-13-1315-1, Rajatie 6. Poikkeaminen asemakaavamääräyksistä. 

Rajatie 6, julkipanoilmoitus ja ote pöytäkirjasta (pdf)

Rajatie 6, liitteet (pdf)

Ympäristölautakunnan päätös 1.2.2024 § 16

78-403-9-2, Forcitintie 37. Koeräjäysten suojarakennuksen ja siihen liittyvän valvomon rakentaminen.

Forcitintie 37, julkipanoilmoitus ja ote pöytäkirjasta (pdf)

Forcitintie 37, liitteet (pdf)

Päätöksen antopäivä – viimeinen muutoksenhakupäivä 26.2. – 27.3.2024. Päätöksistä voidaan valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona päätöksestä on saatu tieto.


Julkaistu 16.2.2024