Siirry sisältöön

Hulevedet

Hulevedeksi kutsutaan rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä sekä perustusten kuivatusvettä. Näitä vesiä syntyy erityisesti kaduilta, teiltä ja rakennusten pinnoitetuilta pihoilta ja katoilta muodostuvana pintavaluntana sekä pohjaveden kuivatusjärjestelmistä yleensä pumppauksella.

Hulevesiasiat ovat kaupungin teknisessä organisaatiossa mukana usean eri toimialan operatiivisessa suunnittelussa ja toiminnassa. Hulevesiasioita käsitellään maankäytön ja vesihuollon suunnittelusta alkaen yksityisten tonttien rakentamiseen sekä yleisten alueiden hoitoon, kehittämiseen ja ympäristönsuojeluun liittyen.

Hulevesien suunnitelmallinen hoitaminen on muodostumassa yhä tärkeämmäksi. Monissa ilmastonmuutoksen ennusteissa sateiden rankkuudet kasvavat ja näin myös hulevesien tulvariskit kasvavat, kun hulevesijärjestelmiä ei ole mitoitettu hoitamaan kasvavia vesimääriä. Rakennetuilla alueilla hallitsemattomat hulevedet voivat aiheuttaa lisääntyviä riskejä rakenteiden kastumisille ja sitä kautta myös erilaisille rakenteiden kosteusongelmille.

Hangon kaupungissa Teknisen ja ympäristöviraston kuntatekniikan osasto yhdessä Hangon Vesi liikelaitoksen kanssa kehittää ja toteuttaa hulevesiin liittyviä käytännön rakentamistoimenpiteitä.

Kuntaliiton hulevesioppaasta lisää tietoa hulevesien hoidosta: https://julkaisut.kuntaliitto.fi/1481(siirryt toiseen palveluun)

Hangon hulevesijärjestelmän vaikutusalue