Siirry sisältöön

Valuma-alueet

Valuma-alue on alue, jonne satanut vesi kerääntyy pääsääntöisesti maanpinnan muotojen tai muiden hulevesijärjestelmän rakenteiden esim. sadevesiviemäreiden, katujen, ojien tai muiden maastopainanteiden ohjaamana lopuksi yhteen tai useampaan purkukohtaan.

Valuma-alueilla on yleisesti olemassa aina lasku-uoma, mutta on myös olemassa lasku-uomattomia valuma-alueita eli sisäisiä valuma-alueita, joissa hulevedet pääsääntöisesti imeytyvät maaperään tai lammikoituvat.

Hangon kaupungin alustava valuma-aluekartta on laadittu ja siihen kuuluvat valuma-alueet on alustavasti luokiteltu ja kuvattu.

Valuma-aluekartan tulkinnassa tai muissa hulevesiasioissa ota yhteys kuntatekniikkaosastoon.

Hangon tekninen ja ympäristövirasto
”Hulevesi”
Santalantie 2, 10960 Hanko pohjoinen
tai sähköpostilla osoitteeseen: hankohulevesi@hanko.fi