Siirry sisältöön
Hulevesi

Hulevesimaksut

Ajankohtaista tietoa hulevesimaksusta!

Hulevesimaksu on julkisoikeudellinen maksu, josta ei peritä arvonlisäveroa.
Niitä kiinteistöjä, jotka kuuluvat hulevesijärjestelmän vaikutusalueeseen laskutetaan vuoden lopussa.

Tietoa Hangon kaupungin hulevesimaksusta 

Hangon kaupunginvaltuusto on päättänyt 14.11.2017 § 72 , että kunta perii vuotuista hulevesimaksua hulevesijärjestelmästä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi Maankäyttö ja rakennuslain (MRL) 103 § mukaisesi. MRL: määritelmän mukaan hulevesi on sade- ja sulamisvettä, jota kerääntyy maanpinnoilta, rakennusten katoilta tai muilta yleisten alueiden pinnoilta. 

Hulevesien hallinnalla tarkoitetaan hulevesien imeyttämiseen, viivyttämiseen, johtamiseen ja käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä. Kunnan hulevesijärjestelmä tarkoittaa MRL:n määrittelyn mukaan hulevesien hallintaan tarkoitettujen alueiden ja rakenteiden kokonaisuutta. 

Hulevedet tulee hoitaa kontrolloidusti, jotta niistä ei aiheudu rakennetulle ympäristölle haittaa. Hulevesien hoitaminen on näin ollen tärkeä osa rakennetun ympäristön hoitoa kunnassa Hangon kaupungin hulevesimaksua peritään kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevilta rakennetuilta kiinteistöiltä. Kiinteistön kuuluminen vaikutusalueeseen ei kuitenkaan edellytä konkreettista liittymistä kunnan hulevesiverkostoon. 

Hulevesijärjestelmän vaikutusalue 

Hangon kaupungin hulevesimaksua peritään kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevilta rakennetuilta kiinteistöiltä. Kiinteistön kuuluminen kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueeseen ei kuitenkaan edellytä konkreettista liittymistä kunnan hulevesiverkostoon. 

Vaikutusalue on määritetty paikkatietoanalyysin avulla. Vaikutusalueeseen kuuluvat kiinteistöt, joita kunnan hulevesijärjestelmä palvelee huolehtimalla hulevesien hallinnasta. Vaikutusalue on rajattu hulevesijärjestelmään kuuluvien rakenteiden sijainnin perusteella. Hangon kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalueella on noin 2 900 rakennettua kiinteistöä. Hulevesimaksua peritään ainoastaan rakennetuilta kiinteistöiltä. 

Karttapalvelu(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Lisätietoja ja ohjeita huomautuksen esittämiseksi 

Laskun vastaanottajalla on oikeus esittää laskusta kirjallinen huomautus 14 vuorokauden sisällä laskun saapumispäivämäärästä lukien. Huomautuksesta tulee käydä ilmi huomautuksen syy ja perustelut, laskun numero sekä kiinteistötunnus. Huomautukset voi lähettää joko kirjallisesti tai sähköpostilla. 

Kirjalliset huomautukset tulee lähettää osoitteeseen: 

Hangon tekninen ja ympäristövirasto ”Hulevesi” Santalantie 2, 10960 Hanko pohjoinen 
tai sähköpostilla osoitteeseen: hankohulevesi@hanko.fi

Hulevesialue