Siirry sisältöön
Koristeellinen kuva

Itäsataman asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on yhteensovittaa kaava-alueen eri käyttötarpeet ja osin ristiriitaiset toiminnot sekä mahdollistaa alueen kehittyminen osana yhtenäistä satama- ja rantapuistovyöhykettä.

Suunnittelualue sijaitsee kantakaupungissa, noin 0,5 km rautatieasemalta. Alue käsittää Hangon
Itäsataman, Makasiinirakennuksien alueen, sekä Itäsatamaa mereltä rajaavat saaret
Smultrongundetin ja Märaskärin eli Hangon Portin. Alue on pinta-alaltaan noin 38 ha.

Vireilletulo: 7.3.2024 §28
Ehdotus nähtävillä:
Kaupunginvaltuusto:
Voimaantulo:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma