Siirry sisältöön

Drottningstrand ranta-asemakaava

Koskee osaa tilasta Drottningstrand 78-401-3-27 ja osaa tilasta Nygård I 78-401-3-11 Hangon kaupungin Tvärminnen kylässä. Yhteensä kaava-alueen pinta-ala on 11,04 ha.
Ranta-asemakaavan päätavoitteena on suunnitella tilan Drottningstrand rantaan omarantaisia loma-asuntotontteja. Tavoitteena on myös, että rakennukset liitetään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Sijoittamalla rakentaminen rantaan keskitetään rakentaminen jo rakennetulle alueelle. 
 
Vireilletulo: 27.1.2022 § 15
Ehdotus nähtävillä: 15.9.-15.10.2022
Kaupunginvaltuusto:  
Voimaantulo: