Siirry sisältöön

Tuen muodot esiopetuksessa

Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tuki toteutuu varhaiskasvatuksesta esiopetukseen

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen.

Jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen myönteisessä ilmapiirissä. Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tuki toteutuu jatkumona varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen. Varhaiserityiskasvatuksen palvelut ovat osa kasvatuksen ja opetuksen tukipalveluita.  Varhaiskasvatuksessa on mahdollista tarjota varhaiserityiskasvatusta silloin, kun lapsi tarvitsee tukea erilaisiin kehityksessä ilmeneviin haasteisiin. Lapsi saattaa tarvita tukea fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän tai sosiaalisen kehityksen osa-alueilla. Varhaiskasvatuksen tukitoimet tulee aloittaa heti tarpeen ilmetessä.

Yhteistyössä suunnitellaan, miten lapsen tarvitsema tuki järjestetään, millaisiin sisältöihin ja tavoitteisiin eri tukiajanjaksoilla tähdätään ja miten tuen vaikutusta lapsen taitojen kehittymiseen seurataan. Lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tuetaan varhaiskasvatuksen tukitoimia suunnitelmallisesti tehostamalla.

TUEN TASOT

Yhteystiedot kiertävä ja konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Nordblad Anita

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Erityispäivähoito

0407435213

Oppilashuolto esiopetuksessa

Oppilashuolto esiopetuksessa

Oppilashuollon yhteystiedot

Olsson-Korsu Jenny

oppilashuollon psykologi

Halmstadinkatu 2. Ma – to.

0400 627 777

Ahlfors Camilla

koulukuraattori, suomenkieliset koulut

040 197 3133