Siirry sisältöön

TERVEYDENSUOJELU

Asunnontarkastus

Terveystarkastaja
voi suorittaa asunnontarkastuksen selvittääkseen onko asunnossa
terveydensuojelulain mukainen terveyshaitta. Tavoitteena on, että
ensimmäinen tarkastus tehdään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksesta.

Terveydensuojelun omavalvontaohje                                                                                                                    Terveydensuojelulaki velvoittaa toiminnanharjoittajat omavalvontaan.
Omavalvonnalla tarkoitetaan oman toiminnan ja sen riskien tuntemista ja riskien hallintaa. 

Tietoa talousvedestä                                                                                                                                                                                  Tietoa talousveden määritelmästä, erityyppisten talousvesilaitosten sovellettavasta
lainsäädännöstä ja siitä, miten sinun tulisi toimia talousveden laadun
tutkimiseksi löytyy täältä. Täällä kuvataan
myös lyhyesti miten toimia jos talousveden laadun kanssa on ongelmia.

Vapauttaminen vesijohtoliittymisvelvollisuudesta
Vesihuoltolain
(119/2001) 10 ja 11 § mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella
oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon. Ohjeesta käy ilmi
miten voidaan hakea kiinteistölle vapautus liittämisvelvollisuudesta. 

Käymälät suurissa yleisötilaisuuksissa
Suuressa
yleisötilaisuudessa on oltava käytettävissä riittävästi asianmukaisesti
varustettuja käymälöitä sekä miehille että naisille. Tässä ohjeistus
suurten yleisötapahtumien järjestäjille.

Rottaohje
Eli mitä tehdä kun havaitaan rottia kotona tai kotipihalla.

ELINTARVIKKEET

Pakkaamattomista elintarvikkeista annettavat tiedot

Omavalvontasuunnitelman laatiminen ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille

Puhtausnäytteet elintarvikehuoneistoista

Ohje toimijoille jotka harjoittavat elintarviketoimintaa kotona 

Euroopan
komissio on laatinut taskuoppaan kala- ja kalanviljelytuotteita koskevista,
kuluttajia palvevelvista EU:n uusista merkinnöistä. Opas ja lisätietoja
on löydettävissä Euroopan komission verkkosivuilta.      

Pakkaamattomista elintarvikkeista annettavat tiedot

TUPAKKATUOTTEET JA NIKOTIININESTEET

Täältä pääset Valviran myyntilupahakemukseen.

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntiä koskevat kiellot löytyvät täältä.

Valviran ohje tupakkalain mukaiselle omavalvontasuunnitelmalle.

NIKOTIINIVALMISTEIDEN MYYNTI

Kunta myöntää kirjallisesta hakemuksesta luvan nikotiinivalmisteiden myyntiin, jos hakijalla on edellytykset säilyttää ja myydä nikotiinivalmisteita tämän lain mukaisesti. Kirjallisen hakemuksen voi tehdä vapaasti muotoiltuna, kunhan siitä käy ilmi seuraavat tiedot:

1) hakijan nimi tai yhteisön toiminimi ja yhteystiedot, yritys- ja yhteisötunnus sekä nikotiinivamisteiden myyntipaikkojen osoitteet;

2) selvitys nikotiinivalmisteiden säilytyksestä ja myynniin valvontajärjestelyistä;

3) myynnistä vastaavan nimi ja yhteystiedot; ja

4) nikotiinivalmisteiden myyntipaikassa sijaitsevien myyntipisteiden lukumäärä ja selvitys niiden sijainnista (esim. pohjapiirustus). 

Kirjallisen hakemuksen voi lähettää postitse tai s-postitse. Katso tarkemmat osoitetiedot täältä.

Nikotiinivalmisteen vähittäismyyntiluvan haltijan on ilmoitettava lupahakemuksessa ilmoitettujen tietojen muutoksesta ja myynnin lopettamisesta kunnalle. Kunta ilmoittaa luvan myöntämisestä ja luvan lopettamisesta Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskukselle.  


HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

YLEISET

TERVEYDENSUOJELU

ELINTARVIKKEET

NIKOTIINIVALMISTEET

  • Fimea (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus)

ELÄIMET