Siirry sisältöön

Kaupungin sisäilmaryhmä

Kaupungilla on moniammatillinen sisäilmaryhmä, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa käytäntöjä ja tehdä yhteistyötä sisäilma-asioiden hoidossa sekä turvata sisäilmaan liittyvän tiedon jakamista asianomaisille tahoille / eri osapuolten välillä.

Kaupungin sisäilmaryhmään kuuluvat

  • sisäisten palvelujen päällikkö
  • työsuojelupäällikkö
  • kunkin ongelmakohteen esimies
  • ympäristöterveydenhuollon terveystarkastaja
  • työsuojeluvaltuutetut
  • työterveyshuollon edustaja(t)
  • kiinteistöjen siivouksesta vastaava
  • tiedottaja
  • tarvittaessa tiloja käyttävän henkilöstön edustaja ja/tai muu ulkopuolinen asiantuntija