Siirry sisältöön

Alueen kuvaus

Idässä Hangon kansallinen kaupunkipuisto alkaa Furuvikin luonnonsuojelu- ja sitä rajaavasta virkistysalueesta.Lännessä Hangon kansallisen kaupunkipuiston alue rajoittuu läänin rajaan ja samalla Saaristomeren yhteistoiminta-alueeseen saakka. Hangon kaupungin edustalla olevat hiekkarannat ovat sekä maisemallisesti että asukkaiden virkistyskäytön kannalta arvokkaita. Ne ovat myös Hangon matkailun vahvimpia vetovoimatekijöitä.
Taskuesite(avautuu uuteen ikkunaan)

Idässä Hangon kansallinen kaupunkipuisto alkaa Furuvikin luonnonsuojelu- ja sitä rajaavasta virkistysalueesta. Furuvikin luonnonsuojelualue kuuluu Natura 2000-alueeseen: ”Tammisaaren ja Hangon saariston ja Pohjanpitäjänlahden merensuojelualueeseen ja ranta-alueet valtakunnalliseen rantojen suojeluohjelmaan. Furuvikin ranta-alue on kaunista ja avointa merenrantamaisemaa, jossa rannat ovat pääosin hoitamattomia ja luonnontilaisia. Alueelta löytyy useita rannikkoluontotyyppejä: hiekkarantoja, kivikkorantoja ja dyynejä. Dyynialueella kasvaa komeita mäntyjä, jotka muistuttavat bonsai-puita ja puiden alla aluskasvillisuus muodostaa mattomaisia alueita. Kauempana rannasta Furuvikin alue on helppokulkuista kangasmetsää, jossa on vielä nähtävissä sota-ajan juoksuhautoja ja poteroita. Furuvikin alue on tärkeä virkistysalue kaupungin eteläisten kaupunginosien asukkaille.

Furuvikin ranta

Lännessä Hangon kansallisen kaupunkipuiston alue rajoittuu läänin rajaan ja samalla Saaristomeren yhteistoiminta-alueeseen saakka. Kaupunkipuistoon kuuluu kantakaupungin eteläpuoliset saaret ja läntinen saaristo. Saariston olosuhteet vastaavat lähinnä ulkosaariston uloimpia osia; saaret ovat usein pieniä ja metsättömiä, matalaa kasvillisuutta kasvavia luotoja. Tulliniemi on Suomen mantereen uloin merenpäällinen osa; se on maapohjaltaan ja rannoiltaan laajalti hiekkaperäistä. Tulliniemen kärki ja Uddskatan ovat kallioisia. Tulliniemen länsipuolella kasvillisuus on paikoin hyvinkin rehevää ja siellä esiintyy monia lehtotyypin kasveja. Itärannalla on noin kaksi kilometriä pitkä hiekkaranta. Osa Tulliniemestä on luonnonsuojelualuetta, mutta niemen etelä- ja sisäosat ovat vapaasataman käytössä. Tulliniemen luonnonsuojelualueet ja linnuston suojelualue kuuluvat Natura 2000 – alueeseen. Tulliniemen kärjessä sijaitsee lisäksi merivartioasema ja luotsiasema.  

Tulliniemi merivartiosto asema

Hauensuolen kalliopiirrokset ovat merenkulkijoiden Tulliniemen eteläpuolella sijaitsevaan Tullisaaren kallioihin hakkaamat aatelisvaakunat, nimet ja puumerkit. Vanhimmat kalliopiirroksista ovat 1400 -luvulta.

Hauensuoli

Hangon kaupungin edustalla olevat hiekkarannat ovat sekä maisemallisesti että asukkaiden virkistyskäytön kannalta arvokkaita. Ne ovat myös Hangon matkailun vahvimpia vetovoimatekijöitä.

Långsandan hiekka- ja dyynialue kuuluu kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävään ns. Itäiseen Kylpyläpuistoon. Hiekka- ja dyynialue on noin 1,5 kilometriä pitkä ja se avautuu etelään Kolalahdelle kaarevana nauhana. Maisemallisesti aluetta rajaavat lännessä Pension Bellevue ja idässä Suuri Mäntysaari ja sen takana Pienellä Mäntysaarella sijaitseva Neljän Tuulen Tupa – niminen kahvila. Ranta-alueella kulkee hiekkainen kävelytie, jota on käytetty ”promenaadeihin” jo 1800-luvun lopulta näihin päiviin saakka. 

Pukukoppi

Casino

Museoviraston ja ympäristöministeriön ”Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt” – luetteloon vuodelta 1993 kuuluvat Hangon kansallisen kaupunkipuiston alueelta Casino, Itäisen ja Läntisen Kylpyläpuiston ja 3. kaupunginosan huviloita, Bulevardin vanha rakennuskanta, Itäsataman makasiinit, Hangon linnoitus, Hanko pohjoisen vanhat teollisuusrakennukset, Länsisataman voimakasiini ja Hauensuolen kalliopiirrokset, joista viimeksi mainittu on ehdolla UNESCOn maailman perintöluetteloon.

Bulevardi on leveä keisarinlehmusten reunustama puistokatu, joka kulkee Kauppatorilta Bulevardin rantaan. Bulevardi on ollut kaupungin merkittävin katu, jonka varrella ovat sijainneet tärkeät julkiset ja yksityiset palvelulaitokset.  Bulevardin 1800-luvun lopun rakennuskanta on hyvin säilynyt. Bulevardin eteläpäässä on 1921 pystytetty vapaudenpatsas saksalaisten joukkojen 1918 maihinnousun kunniaksi. Vapaudenpatsaalla on tärkeä kaupunkikuvallinen merkitys Bulevardin näkymäakselin päässä.

Hankon kirkko

Hangon siluetin korkeimmat maamerkit ovat vesitorni ja kirkon torni. Niin vesitornin kuin kirkonkin sodan jälkeinen ulkoasu on arkkitehti Bertel Liljeqvistin käsialaa. Ne sijaitsevat Vartiovuorella, joka on noin 20 metrin korkeuteen kohoava kallio, joka on myös yksi keskeisimmistä Hangon kaupungin ensimmäistä asemakaavaa määränneistä elementeistä. Bulevardin ja Vartiovuoren väliin jää Kirkkopuisto, joka on kaupungin vanhimpia puistoja. Kirkkopuisto on kaupungin tärkeimpiä julkisia tiloja, jossa on arvokas puusto ja kesäisin näyttävät kukkaistutukset. Kirkkopuistossa on myös suosittu lasten leikkikenttä.

Ns. Kylpyläpuiston vanhat, hyvin säilyneet huvilat edustavat 1800- luvun lopun ja 1900-luvun alun huvila-arkkitehtuuria ja kylpyläkulttuuria Suomessa. Monet niistä on aikansa kuuluisien arkkitehtien suunnittelemia. Koristeelliset, komeat puuhuvilat ovat Suomessa merkittävimpiä aikansa huvila-arkkitehtuurin edustajia Turun Ruissalon huviloiden ohella. Kylpyläpuiston huvilamiljöö tekee Hangon kaupunkikuvasta ainutlaatuisen. Kylpyläpuiston ja kylpyläkulttuurin näkyvin ja tunnetuin jäljellä oleva rakennus on Casino. Kuuluisia pensionaatteja ovat mm. Villa Tellina, Villa d’Angleterre ja Pension Bellevue. Täktomintien varrella on vuonna 1895 valmistunut ortodoksinen kirkko, joka rakennettiin venäläisten asukkaiden ja kylpylävieraiden käyttöön.

Puistolampi ja sitä ympäröivä puistoalue on Hangolle tyypillistä kangasmaastoa tuulen kallistamine mäntyineen. Puistovuori ovat kaupungin keskustassa oleva metsäinen, 13 ha:n kallioniemi. Sieltä avautuu laaja merinäköala ja alueella on kauniita mannerjäätikön silottamia kallioita ja rauhoitettu hiidenkirnu. 1900-luvun vaihteessa Puistovuori oli suosittu virkistysalue kylpylävieraiden keskuudessa huvimajoineen ja erillisine ilmakylpyalueineen. Puistovuorella on nähtävillä toisen maailmansodan aikaisia tykkiasemia. Muita historiallisia sodan muistomerkkejä ovat Täktomin neuvostomonumentti, vapaudenpatsas Bulevardin päässä, sota-ajan tykit ja 1700-luvulta peräisin olevat venäläiset linnoituksen rauniot Hangon edustan saarilla.

Hangon kaupunki on perustettu 1874 sataman vuoksi. Meri ja merenkulku ovat tarjonneet hankolaisille elinkeinon jo vuosisatoja. Hangon Länsisatama on edelleen Suomen vilkkaimpia vienti- ja tuontisatamia. Sataman toiminnan kasvu on muokannut ja muokkaa kaupunkikuvaa. Sataman vanhasta rakennuskannasta on jäljellä aallonmurtaja, Englannin makasiini ja voimakasiini.  Vanhat makasiinit, jossa toimii useat kesäravintolat ja vierasvenesatama Itäsatamassa muodostavat kaupunkikuvallisesti ja -toiminnallisesti tärkeän miljöön. Hangon elinkeino- ja kehityshistorian kannalta tärkeä alue on Hanko pohjoisen teollisuusalue, jossa on ollut elintarviketeollisuutta 1900-luvun alkupuolella. Teollisuusrakennusten rakennusmateriaalina käytettiin Tvärminnen kylän kalkkitiiltä, joten alueen ilme on yhtenäinen.