Siirry sisältöön

Kansallinen kaupunkipuisto

”Kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen kulttuuri- tai luonnonmaiseman kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien kaupunkikuvallisten, sosiaalisten, virkistyksellisten tai muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi voidaan perustaa kansallinen kaupunkipuisto.” (MRL 132/1999 9.luku 68 §)
Hankon kansallispuiston logo

Hangon kansallinen kaupunkipuisto perustettiin kaupungin hakemuksesta ympäristöministeriön päätöksellä 15. toukokuuta 2008. Kansallisen kaupunkipuiston tavoitteena on Hangon ainutlaatuisen kulttuuri- ja luonnonympäristön vaaliminen ja hoitaminen.

Suomen eteläisimmän kaupunkipuiston kokonaispinta-ala on noin 6300 ha, johon kuuluvat Hankoniemeä ympäröivät merialueet saarineen (noin 220 ha) ja mantereelta maa-alueita (noin 173 ha).

Hangon kansallisen kaupunkipuiston alue kuvaa hyvin koko kaupungin kehityshistoriaa sen perustamisesta 1874 näihin päiviin saakka. Kaupunkipuiston alue käsittää mantereella kantakaupungin radan eteläpuolisia puisto-, virkistys-, ranta-, luonnonsuojelu-, luonto-  ja Natura-alueita, kantakaupungin rakennus- ja kaavahistoriallisesti arvokkaita kaupunginosia, kortteleita ja katualueita.

Kalliopiirros Pienessä Mäntysaaressa
HANGON KANSALLISEN KAUPUNKIPUISTON KALLIOPIIRROS PIENESSÄ MÄNTYSAARESSA

Lue lisää Suomen kansallisista kaupunkipuistoista: https://kansallisetkaupunkipuistot.fi/ 

Kansalliset kaupunkipuistot