Siirry sisältöön

Poikkeamislupahakemus ja liitteet

Tällä sivulla esitetään ohjeet poikkeamisluphakemuksen täyttämisestä ja lupahakemusta varten tarvittavista liitteistä.

Poikkeamista haetaan Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Poikkeamislupahakemuksessa on esitettävä, mistä poikkeamista haetaan ja mitä syitä poikkeamiselle on. Poikkeamiselle on oltava erityinen syy. Suunniteltu rakentaminen on esiteltävä yksityiskohtaisesti.

 Poikkeamishakemukseen vaaditaan

  • hakemus perusteluineen
  • asemapiirros
  • kiinteistörekisteriote
  • lainhuutotodistus
  • todistus osallisten kuulemisesta

Lisäksi saatetaan tarvita valtakirjoja, jos hakijana on
joku muu kuin kiinteistön omistaja (esim. asiamies).

Lupa-asian ratkaisemiseksi saatetaan tarvita
tapauskohtaisesti myös havainnekuvia ja/tai tarkempia pohjapiirustuksia. 

Varmistaaksemme lupa-asioiden turvallisen käsittelyn julkisessa tietoverkossa, edellytämme jatkossa, että hakija tai hakijan valtuuttama suunnittelija/edustaja toimittaa meille anonymisoidut asiakirjat, jotka eivät sisällä henkilötietoja tai muita tietoja, joita ei saa avoimessa tietoverkossa julkaista. Näissä asiakirjoissa ei tule olla esimerkiksi allekirjoituksia, henkilötunnuksia tai – yksityisen hakijan ollessa kyseessä hakijan tai muiden henkilöiden nimiä – eikä muitakaan tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti.

Asemapiirroksesta ja muista piirroksista toimitetaan sekä allekirjoitettu versio, että anonymisoitu versio. Myöskään pdf-tiedoston nimessä tai taustatiedoissa ei tule olla henkilötietoja. Jos liitätte lainhuutotodistuksen tai vuokraoikeustodistuksen hakemukseen, valitkaa sellainen versio missä ei ole henkilötunnuksia mukana.

Lisätietoja hakemuksen tarkemmasta sisällöstä voi kysyä lupavalmistelijalta (yhteystiedot alla).

Osallisten kuulemisen voi hoitaa hakija tai kaupunki voi myös hoitaa kuulemisen voimassa olevan taksan mukaisesti. Osallisten kuulemisessa on esiteltävä rakennushanke ja toimenpiteet sekä asemapiirros ja mahdolliset muut liitteet (havainnekuva).

Lomake osallisten kuulemista varten(avautuu uuteen ikkunaan)

Poikkeamista voi hakea myös tulostettavan lomakkeen(avautuu uuteen ikkunaan) kautta. Täytetty lomake toimitetaan Tekniseen- ja ympäristövirastoon osoitteeseen

Hangon kaupunki / Tekninen ja ympäristövirasto
Santalantie 2
10960 HANKO

Taksat

Luukkonen Kukka-Maaria

kaupungingeodeetti

Maankäyttöosasto

040 135 9281