Siirry sisältöön

Maisematyöluvat: puun kaataminen omalla tai kaupungin mailla

Puiden kaatamiseen asemakaava-alueella on yleensä haettava maisematyölupa. Puun kaadot alueella, jolla on voimassa rakennuskielto, ovat luvanvaraisia ja myös mikäli yleiskaavassa tai ranta-asemakaavassa niin määrätään.

Puilla on monta tehtävää rakennetussa ympäristössä ja siksi puiden kaatoa ei suositella ilman
aitoa tarvetta. Et ole ehkä ajatellut, että pihapuusi on osaa laajempaa teknistä ja biologista kokonaisuutta!

Puut tuottavat viihtyvyyttä ja hyvinvointia ja ovat sen lisäksi kustannustehokkaita ja luonnollisia täydennyksiä teknisille ratkaisuille. Puiden varjostus madaltaa esimerkiksi rakennusten lämpöä helteellä. Ne imevät myös vettä rankkasateilla ja ennaltaehkäisevät siten tulvimista. Puut kaupunkiympäristössä ovat myös tärkeitä kytköksiä verkostossa, missä sirpaloituneita viheralueita nivotaan muodostaen suurempia kokonaisuuksia ja liikkumatilat hyönteiselle, elämille ja linnuille.

Kun maisematyölupaa käsitellään, puun arvo kaupunki- ja maisemakuvassa otetaan huomioon maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Muita arvoja mitä puilla voi olla ei huomioida. Hangon kaupunkikuvalle erityisen tärkeitä ovat jalopuut, iäkkäät männyt ja puistokujanteet.

BigTreeHERO3000x980DHOK

Puut ovat oleellinen osa kaupunkikuvaa. Yhdenkin puun kaataminen voi muuttaa kaupunkikuvaa ja silloin lupaa tarvitaan.

Kaupungin metsien, puistojen ja viheralueiden hoito kuuluu kuntatekniikkaosastolle. Mikäli asianne koskee kaupungin yleisillä alueilla sijaitsevia puita, yhteystiedot löydätte täältä. Puiden kaadoille tarvitaan myös näillä alueilla maisematyölupaa. Tässä tapauksessa kuntatekniikan osasto hakee maisematyölupaa.

Vuokratonteilla puut ovat yleensä vuokranantajan omaisuutta, jos toisin ei ole sovittu. Silti vuokramies hakee maisematyölupaa puunkatoon vuokraamallaan tontilla. Lupapäätöksen yhteydessä tiedotetaan, miten puita pitää käsitellä ja miten toimittaa ne kaupungin keräyspaikalle.

Puut tulee kaataa aikana, jolloin lintujen pesintä ei ole käynnissä. Suurten puiden kaatamisessa suositellaan ammattilaisen käyttöä henkilö- ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Muista ilmoittaa meille, kun olet kaatanut puita maisematyöluvan mukaisesti!

 
Tutustu esitteeseemme: Puut, puistot ja viherrakenne 

Kysy maisematyöluvista ja arvioista:

Sarnikorpi Jaana

suunnitteluavustaja

Maankäyttöosasto

040 135 9283

Kysy puunkaadoista kaupungin yleisellä alueella:

Boström-Mäkelä Helena

puistoesimies

Kuntatekniikan osasto

040 083 5337

Kysy puunkaadoista rakennus- ja toimenpideluvan yhteydessä:

Virtanen Eveliina

apulaisrakennustarkastaja

Rakennusvalvontaosasto

Puhelinaika klo 10-11:30, Paikalla ma-ke

019 220 3392

Welander Anders

rakennustarkastaja

Rakennusvalvontaosasto

Puhelinaika klo 10-11:30; Katselmukset

019 220 3390