Siirry sisältöön

Metsät

Ulkoilu- ja virkistysmetsiä hoidetaan puistometsinä, jolloin hoidon kannalta tärkeitä tekijöitä ovat viihtyisyys, monimuotoisuus ja turvallisuus. Talousmetsiä hoidetaan metsänhoitoyhdistyksen laatiman suunnitelman mukaan, joka takaa metsien pysyvän elinvoimaisina, terveinä ja tuottavina.

Metsistä yleisesti

Kaikki metsät ovat vapaasti käytettävissä virkistykseen, marjastukseen, sienestykseen ja ulkoiluun, sen sijaan niiden käyttö romujen tai kasvijätteiden kaatopaikkoina on kielletty!

Kaupungin metsäalueilta polttopuiksi kerättävistä hakkuutähteistä ja tuulenkaadoista voi tiedustella puisto- ja metsäjaoksesta.

Ota yhteyttä

Boström-Mäkelä Helena

puistoesimies

Kuntatekniikan osasto

040 083 5337

Laine Sami

metsäalan ammattityöntekijä, työsuojeluvaltuutettu

Kuntatekniikan osasto

040 7257 805

Puiden merkitys ympäristössä

Puut vaikuttavat ympäristön laatuun monin tavoin. Kaupungeissa ja taajamissa puut lisäävät viihtyvyyttä ja vähentävät tiiviin rakentamisen mukanaan tuomia terveys- ja ympäristöhaittoja.

Teksti: Tutkija, FT, arboristi, Eeva-Maria Tuhkanen (Luke)

Puut vaimentavat melua

Melulle altistuminen voi aiheuttaa elimistöön stressireaktion, lisätä sydän- ja verisuonisairauksia, häiritä unta ja vähentää henkistä hyvinvointia. Kaupunkiympäristössä suurin melua aiheuttava tekijä on liikenne.

Puut ja pensaat vaimentavat melua lehvästöllään. Suurilehtiset lehtipuut ovat tehokkaampia melunvaimentajia kuin havupuut, mutta pudottavat lehtensä syksyllä. Nuoret 10–12 m korkeat puut taas vaimentavat maanpinnan lähellä melua tehokkaammin kuin isommat puut, joilla on oksatonta runkoa. Paras melunvaimennus saadaankin yhdistelemällä lehti- ja havupuita sekä pensaita. On myös havaittu, että puiden alapuolinen maanpinta on tärkeä melunvaimennuksessa. Puiden juurten kuohkeuttama maanpinta, lehtikarike tai ruohovartiset kasvit vaimentavat ääniä tehokkaasti verrattuna koviin pintoihin, kuten soraan tai asfalttiin.