Siirry sisältöön

Kävelyn ja pyöräilyn verkosto ja edistämisohjelma 2022-2026

Liikenne- ja viestintäministeriön Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallisen strategian 2020 mukaan kevyen liikenteen liikkumismuotojen edistäminen on kestävän ja ympäristöystävällisen liikennepolitiikan toteuttamista.

Kävely ja pyöräily ovat päästöttömiä ja meluttomia, terveellisiä ja vähän tilaa vieviä, liikkujalle ja yhteiskunnalle edullisia kulkutapoja. Niiden lisääminen on samalla yksi keskeisistä liikennesektorin päästövähennyksiin ja kansainvälisten sitoumusten täyttämiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Yhteiskunta hyötyy kävelyn ja pyöräilyn lisäämisestä monin tavoin. Jalankulun ja pyöräilyn ehdoilla rakennettu yhdyskunta on tiivis ja rakentamiskustannuksiltaan edullinen.

Hangon kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma 2022-2026 

Vuosille 2022–2026 tähtäävä ohjelma päivittää Hangon uuden kaupunkistrategian ja alueen viimeaikaisen kehityksen mukaan edellisessä viisivuotisohjelmassa asetetut tavoitteet ja niiden toteutumista toteuttavat toimenpiteet. Selvitys aloitettiin huhtikuussa 2021, ja se valmistui joulukuussa 2021. Traficom on myöntänyt edistämisohjelman laadinnalle valtionavustusta. 

Työ tehtiin kaupungin eri toimintojen yhteistyössä 

Työn ohjausryhmän työskentelyyn ovat osallistuneet:

• Jukka Takala, teknisen ja ympäristöviraston johtaja

• Kukka-Maaria Luukkonen, kaupungingeodeetti

• Maria Degerlund, ympäristönsuojelutarkastaja

• Kristiina Boström-Förström, suunnitteluavustaja

• Anna Johanson, maankäytönsuunnittelija

• Karl-Erik Gustafsson, sivistystoimen johtaja

• Tommy Gröndahl, nuoriso- ja liikuntajohtaja

• Eva Isaksson, Vammaispalvelun asiantuntija

• Ann Nylund, palveluasumisen esimies

• Hanna Österlund, fysioterapeutti

• Kira Marschan, matkailupäällikkö

• Hannu Simelius, katumestari

• Herkko Jokela, Uudenmaan ELY-keskus

Konsulttina työssä on toiminut Ramboll Finland Oy, jossa työstä ovat vastanneet:

• Kari Hillo

• Valtteri Karttunen

• Reetta Keisanen

• Darius Colin

• Juha Heltimo. 

Kävelyn ja pyöräilyn työryhmän loppuraportti 2022 ja kevyen liikenteen tavoiteverkko vuosille 2022-2026

KäPy ohjelman kärkihankkeet:

KäPy ohjelman kärkihankkeet

Pyöräilybarometrin avulla selvitettiin vuonna 2019 asukkaiden asennetta pyöräilyn edistämiseen sekä pyöräilevien asukkaiden käsityksiä pyöräilyolosuhteista ja laadusta.

Kevyen liikenteen verkko kartta
Lappohjan kevyen liikenteeen kartta